Öarna i Stora Värtan

Öarna i stora Värtans naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Öarna i Stora Värtans naturreservat är ett kommunalt reservat.

Sju öar

Området består av sju innerskärgårdsöar med såväl lövskogspartier med bland annat ask och al som mer eller mindre öppna hällar samt på den största ön blandskog med inslag av grov tall.

Hägerkoloni, grågås, vitkindad gås

Öarna har ett rikt fågelliv med bland annat en hägerkoloni, grågås, vitkindad gås, snatterand och vissa år fiskgjuse. Återkomsten av strandskata och ejder är tecken på att fågellivet kan komma att utvecklas ytterligare. Gästande fåglar som bläsand, trastsångare och årligt återkommande skräntärnor bidrar också till värdet.

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla fågellivet och ett i övrigt rikt djur- och växtliv.

Föreskrifter

För att skydda Öarna i Stora Värtans naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Beslut och skötselplan Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

 Skyddat sedan: 2001

Storlek: 116 hektar varav 16 hektar land

Karaktär: Skärgård, blandskog

Förvaltare: Danderyds kommun

Skyddsform: naturreservat