Hammarberget

Hammarberget naturreservat i Stockholms län.

Lukta på blommorna bland korna i naturreservatet Hammarberget, eller vandra på vägen som går ner mot den vackra Kalvfjärden. Här finns spännande, otillgänglig natur.

Vägbom vid parkeringen och en bra bit att gå

En väg går genom naturreservatet ner mot vattnet. Kustleden Åvaviken går förbi naturreservatet. Bra att veta är att det är några kilometers promenad till entrén från parkering vid Vissvassvägen där det är en vägbom.

Sällsynta arter och vilda djur

Hammarbergets naturreservat ligger tre kilometer sydost om Tyresö kyrka och gränsar till Tyresta naturreservat. Här ser du ett överflöd av olika växter och ett flertal sällsynta arter. Den omväxlande naturen gör också att du kan få se en del vilda djur.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Hammabergets naturreservat finner du också på Naturkartan Hammarberget. Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

För att skydda områdets värden finns regler som du måste följa.

I reservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet ( t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. tälta under längre tid än två dygn på samma plats
 5. förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats
 6. rida
 7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1993

Storlek: 58 hektar
varav land 38 hektar 

Karaktär: ängs-och betesmark, ädellövskog, marina miljöer

Kommun: Tyresö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-området Tyresta-Åva SE0110017