Hammarberget

Stuga på en bergknalle i Hammarbergets naturreservat, högt över sjö och grönska. Foto: Länsstyrelsen

Hammarberget naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Lukta på blommorna bland korna i naturreservatet Hammarberget, eller vandra på vägen som går ner mot den vackra Kalvfjärden. Här finns spännande, otillgänglig natur.

Vägbom vid parkeringen och en bra bit att gå

En väg går genom naturreservatet ner mot vattnet. Kustleden Åvaviken går förbi naturreservatet. Bra att veta är att det är några kilometers promenad till entrén från parkering vid Vissvassvägen där det är en vägbom.

Sällsynta arter och vilda djur

Hammarbergets naturreservat ligger tre kilometer sydost om Tyresö kyrka och gränsar till Tyresta naturreservat. Här ser du ett överflöd av olika växter och ett flertal sällsynta arter. Den omväxlande naturen gör också att du kan få se en del vilda djur.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Hammarbergets naturreservat finner du också på Naturkartan Hammarberget. Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda områdets värden finns regler som du måste följa.

I reservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet ( t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. tälta under längre tid än två dygn på samma plats
 5. förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats
 6. rida
 7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Skyddat sedan: 1993

Storlek: 58 hektar
varav land 38 hektar 

Karaktär: ängs-och betesmark, ädellövskog, marina miljöer

Kommun: Tyresö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-området Tyresta-Åva SE0110017

Hitta hit

Dålig tillgänglighet via kollektivtrafik.

Med bil: Naturreservatet Hammarberget angörs lättast från norr. Kör söderut från Tyresö slott, hela vägen ner till Mörkdalens p-plats. Från parkeringen leder en cirka 900 meter lång promenadvänlig grusväg till reservatet. (Att komma söderifrån är svårare. Vägbommar finns både vid Vissvassvägen och Åva gård.)

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss