Kursöskogen Södra

Närbild på Knärot, en liten orkidé som finns i reservatet.

Närbild på Knärot, en liten orkidé som finns i reservatet. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Kursöskogen Södra är en liten del av ett större barrskogsområde som ligger utmed Edeboviken. Här finns inslag av kalk i marken som tillsammans med gammal skog innebär goda förutsättningar för ovanliga marksvampar.

Blandskog med gran och tall

Kursöskogen som ligger norr om reservatet är även den en blandskog med tall och gran med inslag av asp, björk och al. Här sträcker sig skogen ned mot Galtfjärden där det finns mindre partier med klippor utmed stranden.

Gammal skog med tickor och orkidéer

Områdets huvudsakliga naturvärden är knutna till den äldre skogen på kalkrik mark. I skogen finns bland andra granticka, gränsticka och tallticka på träd och kullfallna stammar. Vilka marksvampar som finns är mindre känt. Skogsknipprot, tvåblad och knärot är tre orkidéer som är funna i Kursöskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet Kursöskogen Södra finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2022

Storlek: 1,9 hektar land

Karaktär: blandskog på kalkrik mark

Kommun: Norrtälje kommun

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kursöskogen ligger utmed Edebovikens nordvästra strand, norr om Ormösundet, där viken möter upp mot Galtfjärden. Reservatet ligger långt från någon busshållplats och nås endast med bil. Kursöskogen ligger cirka 14 kilometer norr om Hallstavik och cirka 13 kilometer söder om Harg. Det finns inte någon anlagd parkeringsplats vid reservatet.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss