Storskär

Storskär naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Naturen i Storskärs naturreservat är typisk för mellanskärgården.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Det här är ett litet reservat som omfattar södra delen av ön Storskär, 4 kilometer norr om Möja.

Föreskrifter

För att skydda Storskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • ha okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • föra oljud så att det stör andra
  • tälta mer än ett dygn i följd
  • göra upp eld.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1968

Storlek: 8,9 hektar

Naturtyp: ö

Kommun: Österåker

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Storskär naturreservat

Syftet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område samt att bibehålla ett vackert och representativt avsnitt av skärgårdens natur.