Bårsjön

Bårsjön ligger höststilla och blank. Delar av sjön täcks av flytbladsvegetation och gungfly. Omgivande skog speglar sig i sjöns yta. Foto: Länsstyrelsen

Bårsjöns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I naturreservatet Bårsjön finns en mängd ovanliga och rödlistade arter. Här kan man till exempel finna olika pyrolaarter, orkidéer och mossor.

Flytbladsvegetation och gungfly

Bårsjöns naturreservat ligger i både Nykvarns och Södertälje kommuner. Bårsjön täcks till stora delar av flytbladsvegetation och gungfly. Resterande delar av reservatet utgörs av artrika våtmarker och sumpskogsområden.

Orkidéer och platt spretmossa

Tack vare underliggande jordlager med kalkförekomster finns särskild flora i området. Det finns en mängd ovanliga- och rödlistade arter. Här kan man finna olika pyrolaarter, orkidéer och mossor, till exempel platt spretmossa som är en Natura-2000-art.

Vandringsled

Vandringsleden Täljeleden, cirka 23 km lång, passerar genom naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Bårsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur,
  fåglar, kräldjur eller groddjur),
 4. under fåglarnas häckningstid, perioden 1 april – 15 juli, befara Bårsjön med
  kanot eller annan farkost,
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur,
 6. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 73 hektar, varav 65 hektar land

karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Nykvarn och Södertälje

Markägare: staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bårsjön SE0110142

Hitta hit

Bårsjöns naturreservat är ett skogs- och våtmarksområde kring den lilla skogssjön Bårsjön som ligger söder om Ytterenhörna. Naturreservatet nås enklast med bil eller till fots via vandringsleden Täljeleden.

Närmaste busshållplats heter Gamla Malmsjön. Därifrån är det ca 3 km promenad till naturreservatet längs Täljeleden.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.
Täljeleden i Naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss