Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Bårsjön

Bårsjöns naturreservat i Stockholms län.

Det finns en mängd ovanliga- och rödlistade arter. Här kan man finna olika pyrolaarter, orkidéer och mossor.

Flytbladsvegetation och gungfly

Bårsjöns naturreservat ligger i både Nykvarns och Södertälje kommuner. Bårsjön täcks till stora delar av flytbladsvegetation och gungfly. Resterande delar av reservatet utgörs av artrika våtmarker och sumpskogsområden.

Orkidéer och platt spretmossa

Tack vare underliggande jordlager med kalkförekomster finns särskild flora i området. Det finns en mängd ovanliga- och rödlistade arter. Här kan man finna olika pyrolaarter, orkidéer och mossor, till exempel platt spretmossa som är en Natura-2000-art.

Vandringsled

Vandringsleden Täljeleden, cirka 23 km lång, passerar genom naturreservatet.

Föreskrifter

För att skydda Bårsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur,
  fåglar, kräldjur eller groddjur),
 4. under fåglarnas häckningstid, perioden 1 april – 15 juli, befara Bårsjön med
  kanot eller annan farkost,
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur,
 6. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. elda.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 73 hektar
varav 65 hektar land

karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Nykvarn och Södertälje

Markägare: staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bårsjön SE0110142