Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lötsjön-Golfängarna

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är ett kommunalt reservat. Området är mycket välbesökt och genomkorsas av talrika gång- och cykelvägar. Här finns platser för rekreation, lek, motion och avkoppling under alla årstider.

Rikt fågelliv och vattenspeglar

Lötsjön med dess rika fågelliv och södra Råstabäcken är av stor betydelse för besökarnas upplevelser. Lötsjöns strandzon, de omgivande skogsbackarna och södra Råstabäcken, som förbinder Lötsjön med Råstasjön i Solna, har samtidigt höga naturvärden.

Skolbarnen upplever

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är ett viktigt tätortsnära natur- och friluftslivsområde. Området är cirka 28 hektar stort och är av parkkaraktär med skogsbackar runtom. Skolor använder många av platserna i sin pedagogiska verksamhet, och evenemang av olika slag äger ofta rum i området.

Gammeltallar boplats för fåglar och insekter

Gamla och grova tallar är ett karaktärsdrag för reservatet. Många träd kan vara 150-200 år gamla. Flera tallar hyser den sällsynta talltickan, en art som indikerar värdefull natur.

Träd med mulm och träd med uthackade bohål är viktiga för insekter respektive fåglar, och är särskilt värda att bevara. Sammantaget har reservatet mycket höga friluftslivs- och upplevelsevärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 28 hektar

Karaktär: blandskog, sjö och vattendrag

Kommun: Sundbyberg

Markägare: Sundbyberg stad

Förvaltare: Sundbyberg stad

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är centralt beläget i en dalgång mellan två höjdryggar: Tulemarken-Storskogen i söder och Hallonbergen-Ör i norr.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss