Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Älvsjöskogen

Älvsjöskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Älvsjöskogens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här går det att vandra långt i fin skog och samtidigt få se många fåglar och kanske en och annan vattensalamander.

Skog med många arter

Älvsjöskogen består till stor del av höjder och markerade sprickdalar. Hällmarkstallskog växer på höjderna. I området finns även granskog och i fuktigare partier i svackorna växer lövskog med al och björk. Skogen är en naturskog med inslag av död ved. Här finns många olika signalarter vilka visar på en biologisk mångfald knuten till gammal barrskog.

Lekplats för grodor

Älvsjöskogen är viktig för våtmarkslevande arter. Här finns flera leklokaler för vanlig groda, mindre vattensalamander och vanlig padda.

Flerhundraårig väg

Kulturspåren är flera, bland annat finns rester av Göta landsväg som utgjorde Stockholms enda landförbindelse söderut ända in på 1600-talet.

Viktigt för biologisk mångfald

Älvsjöskogen ligger söder om Älvsjö centrum på västra sidan om järnvägen och är en viktig del av Stockholms ekologiska infrastruktur. Skogen utgör en sammanhängande del av ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område för biologisk mångfald mellan Bornsjökilens och Hanvedenkilens yttersta spetsar. Området är också av stor betydelse för alla som bor nära eller är i naturreservatet.

Naturskog och möjlighet till långa vandringar

Skogen besöks ofta av dem som vill promenera, löpträna eller utöva annan motion men även för förskoleutflykter och skolaktiviteter. Småhusområden och parkstråk som omger Älvsjöskogen utgör spridningszoner mot bland annat Solbergaskogen, Långsjöområdet, Rågsveds friområde och Magelungen. Kontakten mellan dessa naturområden är viktig för spridningen av växter och djur, men även för att människor ska ha möjlighet att röra sig längre sträckor i en grön omgivning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Älvsjöskogens naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter och regler i naturreservat, Stockholm stad Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 65 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, våtmark

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Älvsjöskogens Naturreservat ligger väster om Älvsjö station. Entréerna på norra sidan finns på Klubbevägen eller Långsjövägen. De södra delarna når du till exempel via Storskogsvägen eller Åldermansvägen.

Kollektivtrafik: Du kan ta buss 144 från Älvsjö station, till hållplats Viktoriavägen(norra delen) eller Myrvägen (mellersta delen). Bil: Parkeringsplatser finns på Pukslagargatan och Långsjövägen (norra delen) samt vid Myrvägen/Korkskruven.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss