Hökmossen

Hökmossens naturreservat är värdefullt för fuktighetskrävande mossor och lavar. Här växer till exempel gammelgranslav, skriftlav och långfliksmossa.

Trädslagen gran och asp dominerar men området utgörs också av tallbevuxna hällmarker. Spridda i reservatet växer stora, grova ekar vilket tyder på att det tidigare har varit jordbruks- och betesmarker här.

I närområdet kan du även passa på att besöka fler naturreservat. Hummelberget och Myrbackens naturreservat ligger båda inom en kilometers avstånd.

Hökmossens naturreservat i Stockholms län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Hökmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar, samt att ta bort död ved
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hökmossen når du enklast från Lohäradsvägen i Hållsta i öster. Närmaste busshållplats är belägen i Hållsta, cirka 1,8 km öster om reservatets södra del.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss