Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Envättern

Sjön ligger blank med speglingar av skogen på motsatta stranden. I förgrunden en klippa med videbuske och en grästuva. Stora Envätterns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Stora Envätterns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Möt vacker gammelskog som i sagans värld. Stora Envätterns vattenyta ligger blank och klar. Siktdjupet är stort. Fiskgjusen flyger ofta över sjön och om du vill kan du avsluta dagen med grillning vid någon av eldplatserna. Sörmlandsleden passerar genom reservatet.

Aktuellt

Varning! Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns döda stående granar i skogen och längs stigarna, som kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Pågående arbeten. Under vintern kommer vi att bygga en torrtoalett i anslutning till naturreservatets parkering. Vi ber om överseende med eventuellt stök som kan uppstå medan arbetet pågår.

Ingen toalett. I dagsläget finns ingen toalett i reservatet.

Grilla med utsikt

Det finns flera eldplatser längs Stora Envätterns strand. Grilla något gott och njut av utsikten över sjön. Ved behöver du ta med dig själv eller hämta från ett av vedförråden. De närmaste ligger där Sörmlandsleden respektive Vandringsstig Stora Envättern passerar reservatsgränsen i öster (se naturkartan.se Länk till annan webbplats.).

Vacker klar sjö

Stora Envättern ligger söder om sjön Yngern, åtta kilometer nordnordost om Gnesta. Stora Envättern är en näringsfattig och förhållandevis opåverkad skogssjö. Stora Envättern är en intensivprovtagningssjö och har stor betydelse för miljöövervakningen. Fiske är ej tillåtet.

Våtmarker och hotade arter

Runt sjön finns växter och djur knutna till värdefull naturskog, bland annat flera hotade arter. Här har gammelskogen fått växa i egen takt och den är rik på död ved och sällsynta vedsvampar. I området finns också våtmarker.

Det finns en informationsskylt som berättar mer om reservatet. Från parkeringen går en markerad stig som tar dig in i reservatet.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Stora Envättern naturreservat finner du också på Naturkartan Stora Envättern. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stora Envätterns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fiska
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta längre än två dygn i följd
 8. elda annat än på anvisad plats
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 10. utanför anlagd väg framföra motordrivet fordon eller cykla.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 149 hektar
varav land 111 hektar

Karaktär: sjö, barrskog, våtmark

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stora Envättern SE0110008

Hitta hit

P-plats finns vid Römossen som nås via avtagsväg från väg mellan Nykvarn och Järna. Därifrån nås reservatet via en markerad stig.

Sörmlandsleden som genomkorsar reservatet.


Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss