• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Envättern

Stora Envätterns naturreservat i Stockholms län.

Möt vacker gammelskog som i sagans värld. Stora Envätterns vattenyta ligger blank och klar. Siktdjupet är stort. Fiskgjusen flyger ofta över sjön och om du vill kan du avsluta dagen med grillning vid någon av eldplatserna. Sörmlandsleden passerar genom reservatet.

Grilla med utsikt

Det finns flera eldplatser längs Stora Envätterns strand. Grilla något gott och njut av utsikten över sjön. Ved behöver du ta med dig själv eller hämta från ett av vedförråden. De närmaste ligger där Sörmlandsleden respektive Vandringsstig Stora Envättern passerar reservatsgränsen i öster (se naturkartan.se Länk till annan webbplats.).

Vacker klar sjö

Stora Envättern ligger söder om sjön Yngern, åtta kilometer nordnordost om Gnesta. Stora Envättern är en näringsfattig och förhållandevis opåverkad skogssjö. Stora Envättern är en intensivprovtagningssjö och har stor betydelse för miljöövervakningen. Fiske är ej tillåtet.

Våtmarker och hotade arter

Runt sjön finns växter och djur knutna till värdefull naturskog, bland annat flera hotade arter. Här har gammelskogen fått växa i egen takt och den är rik på död ved och sällsynta vedsvampar. I området finns också våtmarker.

Det finns en informationsskylt som berättar mer om reservatet. Från parkeringen går en markerad stig som tar dig in i reservatet.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Stora Envättern naturreservat finner du också på Naturkartan Stora Envättern. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stora envätterns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fiska
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta längre än två dygn i följd
 8. elda annat än på anvisad plats
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 10. utanför anlagd väg framföra motordrivet fordon eller cykla.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 149 hektar
varav land 111 hektar

Karaktär: sjö, barrskog, våtmark

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stora Envättern SE0110008

Hitta hit

P-plats finns vid Römossen som nås via avtagsväg från väg mellan Nykvarn och Järna. Därifrån nås reservatet via en markerad stig. Sörmlandsleden som genomkorsar reservat.

SL sök resa Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm