Trångsundsskogen

Trångsundsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Trångsundsskogens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt naturreservat. Här finns en mosaik av stigar, vacker utsikt och orörd skog.

Fint strövområde

Skogen består av barrskog och ädellövskog och har höga naturvärden. Hela området är väl utnyttjat av boende i Skogås och Trångsund som ströv- och promenadområdet och det finns gott om stigar genom hela området.

Utsikt över Drevviken

Norra och södra delen av området består av relativt kuperad skogsmark. Särskilt bergbranterna ut mot Drevviken i områdets sydöstra del har naturskogskvaliteter med förekomst av flera djur- och växter som endast trivs i orörda skogar. I dessa delar finns även flera av friluftslivet omtyckta utblickar ut över Drevviken.

Bevarat för människorna och naturen

Syftet med naturreservatet är att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet. Syftet är vidare att bevara ett skogsområde med dess skyddsvärda växt- och djurliv. Både för arter och typiska organismsamhällen som är beroende av skog som lämnas för fri utveckling (zon A) och av skog som kräver skötsel för att bibehålla en hög lövandel (zon B).

Föreskrifter

För att skydda Trångssundskogens naturreservat finns regler du måste följa.

Beslut och skötselplan på Huddinge kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 57 hektar

Karaktär: barrskog, ädellövskog, sumpskog

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat