Trångsundsskogen

Trångsundsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Trångsundsskogens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt naturreservat. Här finns en mosaik av stigar, vacker utsikt och orörd skog.

Fint strövområde

Skogen består av barrskog och ädellövskog och har höga naturvärden. Hela området är väl utnyttjat av boende i Skogås och Trångsund som ströv- och promenadområdet och det finns gott om stigar genom hela området.

Utsikt över Drevviken

Norra och södra delen av området består av relativt kuperad skogsmark. Särskilt bergbranterna ut mot Drevviken i områdets sydöstra del har naturskogskvaliteter med förekomst av flera djur- och växter som endast trivs i orörda skogar. I dessa delar finns även flera av friluftslivet omtyckta utblickar ut över Drevviken.

Bevarat för människorna och naturen

Syftet med naturreservatet är att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet. Syftet är vidare att bevara ett skogsområde med dess skyddsvärda växt- och djurliv. Både för arter och typiska organismsamhällen som är beroende av skog som lämnas för fri utveckling (zon A) och av skog som kräver skötsel för att bibehålla en hög lövandel (zon B).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Trångsundskogens naturreservat finns regler du måste följa.

Beslut och skötselplan på Huddinge kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 57 hektar

Karaktär: barrskog, ädellövskog, sumpskog

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Trångsundsskogens naturreservat ligger centralt i Trångsund invid sjön Dreviken.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss