Halsfambaken

Halsfambakens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Reservatet omfattar ön Halsfambaken och de angränsande skären Lindfambaksklunsarn.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Klippstrand och bad

Halsfambaken är granskogsbevuxen med ett fuktstråk tvärs över ön. På öns nordöstra sida finns en 500 meter lång klippstrand som är väl lämpad för bad.

Föreskrifter

För att skydda Halsfambakens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller annat husdjur
  • förtöja båt vid samma plats mer än två dygn
  • tälta på samma plats mer än två dygn
  • elda annat än på anvisad plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 6 hektar varav land 5,4 hektar

karaktär: skärgård, blandskog

Kommun: Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat