Halsfambaken

Tallklädda klippor och mörkblått vatten. På andra sidan fjärden lyser höstlik blandskog i eftermiddagssol. Foto: Naturföretaget

Halsfambakens naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Reservatet omfattar ön Halsfambaken och de angränsande skären Lindfambaksklunsarn.

Klippstrand och bad

Halsfambaken är granskogsbevuxen med ett fuktstråk tvärs över ön. På öns nordöstra sida finns en 500 meter lång klippstrand som är väl lämpad för bad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Halsfambakens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller annat husdjur
  • förtöja båt vid samma plats mer än två dygn
  • tälta på samma plats mer än två dygn
  • elda annat än på anvisad plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Halsfambakens naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 6 hektar varav land 5,4 hektar

Karaktär: skärgård, blandskog

Kommun: Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Halsfambakens naturreservat ligger 1,5 kilometer sydost om Östra Lagnö. Hit kommer du lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss