Södra Stavsudda

Södra Stavsudda naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

På västra sidan av Södra Stavsuddas naturreservats spets finns en naturlig båthamn med goda badmöjligheter intill.

Liten udde

Området utgörs av en från ön Södra Stavsuddas norra del utskjutande skog­bevuxen udde med i huvudsak klippstränder. I uddens mitt går en djupdal, som på vissa områden delvis är sankmark. Djupdalen omges på båda sidor av mindre bergsryggar, som i olika höjdnivåer sluttar ner mot vattnet. På västra sidan av uddens spets finns en naturlig båthamn med goda badmöjligheter intill.

Föreskrifter

För att skydda Södra Stavsuddas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 2,7 hektar

Naturtyp: skärgård, lövskog, blandskog

Kommun: Värmdö

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat