Södra Stavsudda

Södra Stavsudda naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

På västra sidan av Södra Stavsuddas naturreservats spets finns en naturlig båthamn med goda badmöjligheter intill.

Liten udde

Naturreservatet består av en liten udde på Tjägön.

Föreskrifter

För att skydda Södra Stavsuddas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF


Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 2,7 hektar

Naturtyp: ö

Kommun: Värmdö

Ägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Södra Stavsudda naturreservat

Syftet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område.