Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Farstanäs

Farstanäs naturreservat i Stockholms län.

Farstanäs naturreservat är ett populärt friluftsområde med mycket varierad natur. Här finns en välbesökt badplats med campinganläggning. Runt Farsta gård finns ett öppet odlingslandskap med alléer, hagmarker och åkermark.

Vackert belägen sandstrand och campingplats

Farstanäs havsbad med fin sandstrand vid Järnafjärden är ett av södra Stockholmsregionens största havsbad och det stora besöksmålet i området. I anslutning till badet finns Farstanäs camping.

Friluftsliv, bad och skön mångfald

Ändamålet med reservatet är att behålla ett för bad och rörligt friluftsliv värdefullt område samt att bevara och stärka områdets värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald på land och i vatten.

Värdefull kulturmiljö

Farsta gård med dess omgivningar med åkrar och betesmarker utgör en värdefull kulturmiljö. Här finns alléer med grova och gamla träd som lind, ask och ek. De gamla träden med håligheter är livsmiljöer för bland annat lavar och insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Farstanäs naturreservat finns regler du måste följa. Mer information finns hos Södertälje kommun Länk till annan webbplats..

I naturreservatet är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på vägar och anvisad plats
 2. inom camping- och badområdet (Zon A, B och C i beslutskarta, Bilaga 1) för annat än korttidsboende
  a) ställa upp husvagn, husbil, tält eller motsvarande
  b) ankra eller förtöja båt eller
  c) nyttja campingstuga eller vandrarhem,
 3. framföra vattenskoter
 4. ställa upp husvagn, husbil eller tält annat än på anvisad plats i Zon A
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 6. elda annat än på anvisade eldplatser. Förbudet gäller ej medhavd grill i anslutning till hyrd stuga eller campingplats inom Zon A och B, som placeras så att underlaget inte skadas
 7. göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande i Zon D. Snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor får sättas upp om dessa avlägsnas efter avslutat arrangemang
 8. störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur
 9. plocka, gräva upp eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar
 10. fälla, skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar samt ta bort liggande stammar
 11. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla
 12. plantera ut eller införa växt- eller djurart som är klassificerad som invasiv främmande art (IAS) enligt nationell eller EU-lagstiftning eller har klassats till hög risk för invasivitet i Sverige.

Utan miljönämndens tillstånd är det också förbjudet att anordna tävlingar och andra gruppaktiviteter med fler än 50 deltagare i Zon D.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för följande:

 • synskadad person att medföra ledarhund i tjänst
 • allmänheten att plocka planterade blommor eller marksvamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Skyddat sedan:  1967

Storlek: 283 hektar, varav land 281 hektar

Karaktär: Friluftsliv, kulturmiljö. blandskog

Kommun: Södertälje kommun

Markägare: Södertälje kommun

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Campingplats med fint havsbad

Hitta hit

Farstanäs naturreservat är beläget fem kilometer öster om Järna invid Järnafjärden, cirka 10 km söder om Södertälje, intill väg 525. Parkering finns invid campingen (avgiftsbelagd) och söder om skogsområdet vid Nästäppans stugområde. Busslinjer finns till området, kliv av vid hållplats Solåkrabyn eller Farsta. Därifrån är det cirka 1,5 km fram till badstranden och campingen.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss