Marum

Marums naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Marums naturreservat består av tre separata områden vid Björkfjärden. Dels ett område på södra Björkö, dels halva ön Marboö söder därom samt den lilla ön Kattören därimellan.

Barrskog och badplats

Området på Björkö och Marboö domineras av barrskog men här finns också inslag av kärr och lövsumpskog. I området på Björkö finns en fin badplats med sandstrand och sandbotten.

Kattören bevaras som häckplats

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara och vårda ett område för friluftslivet genom att sköta sandstranden vid Marum samt att vårda skogen inom reservatet på ett för friluftslivet attraktivt sätt. Ön Kattören skall bevaras som häckplats för sjöfågel.

Föreskrifter

För att skydda Marums naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- eller groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 6. ställa upp husvagn
 7. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 8. göra upp öppen eld
 9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 38 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och skärgård

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat