Marum

Marums naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Marums naturreservat består av tre separata områden vid Björkfjärden. Dels ett område på södra Björkö, dels halva ön Marboö söder därom samt den lilla ön Kattören däremellan.

Barrskog och badplats

Området på Björkö och Marboö domineras av barrskog men här finns också inslag av kärr och lövsumpskog. I området på Björkö finns en fin badplats med sandstrand och sandbotten.

Kattören bevaras som häckplats

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara och vårda ett område för friluftslivet genom att sköta sandstranden vid Marum samt att vårda skogen inom reservatet på ett för friluftslivet attraktivt sätt. Ön Kattören skall bevaras som häckplats för sjöfågel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Marums naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- eller groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 6. ställa upp husvagn
 7. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 8. göra upp öppen eld
 9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 38 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och skärgård

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Marums naturreservat är beläget vid Björkfjärden, 3 kilometer söder om Björkö-Arholma kyrka. Från Älmsta, kör Simpnäsvägen (väg 283) cirka 22 kilometer. Sväng höger mot Marums brygga efter kyrkan. Sväng därefter vänster mot Marums samfällighet.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss