Österby

Naturreservatet Österby

Slå dig ner på bänken vid vägen. Njut av utsikten över ängen, solen och fjärilarna medan du hör hackspett i bakgrunden från den snåriga orörda tallskogen. Varmt välkommen.

Mjuka ängar med fjärilar

Passa på och unna dig en skön promenad genom skog och ängar där Sörmlandsleden passerar. Österby naturreservat är ett naturskogsområde nordväst om Hemfosa.

Jätteträd och mörkare skog

Parkering finns i nordöstra delen av reservatet vid Hjälmsättra. Fortsätter du en bit till längs Sörmlandsleden får du uppleva mörkare skog med enorma träd där man nästan känner sig liten.

I reservatet finns hällmarkstallskogar och granskogar men även inslag av lövskog och blandskog. Skogen är till största delen opåverkad av modernt skogsbruk.

Mer information på Naturkartan.se

Österby naturreservat finner du också på Naturkartan.se Österby Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Österbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 131 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Nynäshamn

Ägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Engården SE0110305