Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Stora och lilla Sandböte

Stora och lilla Sandbötes naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I stora och lilla Sandbötes naturreservat ingår två öar som skyddades redan 1938. Här finns fina natur- och kulturvärden.

Kulturhistoria

På Stora Sandböte finns en gammal bosättning med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En av de gamla stugorna är ett fiskartorp från 1700-talet som byggts upp efter en brand 2001 efter originalritningar och med gamla metoder och ställts i ordning som museum. Invid hamnen visas även ett båtbyggarmuseum.

Skärgårdsnatur

Öarna har en typisk natur för södra skärgården. På öarna finns rester av forna uppodlingar i form av ängar, som sköts genom slåtter. I anslutning till dessa finns små bestånd av löv- och blandskog. Större delen av öarna består av hällmarkstallskog. I sänkor finns gammal granskog.

Bevarad orördhet

Ändamålet med naturreservatet är att bevara öarnas karaktär av orördhet samt att bevara de kulturella värdena runt bosättningen på Stora Sandböte. Samtidigt skall öarnas värde för friluftslivet säkerställas.

Donation

Öarna donerades till Naturskyddsföreningen 1941 av Anna Lindhagen, profil inom freds- och rösträttsrörelsen och pionjär bakom Stockholms koloniträdgårdar. Anna hade fått området naturminnesförklarat redan 1938. På senare år har örana överförts till Skärgårdsstiftelsen.

Föreskrifter

För att skydda Stora och lilla Sandbötes naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt,
  2. gräva upp blommor eller avsiktligt skada markens gräs-, moss- eller lavtäcke,
  3. medvetet störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera lya eller gryt,
  4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
  5. tälta mer än två dygn på samma plats,
  6. under mer än två dygn förtöja eller förankra båt på samma plats,
  7. använda bandspelare, radioapparat etc på ett för andra störande sätt,
  8. göra upp öppen eld.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1938

Storlek: 21 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, kulturmiljö

Kommun: Haninge

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat