Stora och lilla Sandböte

Stora och lilla Sandbötes naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I stora och lilla Sandbötes naturreservat ingår två öar som skyddades redan 1938. Här finns fina natur- och kulturvärden.

Kulturhistoria

På Stora Sandböte finns en gammal bosättning med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En av de gamla stugorna är återuppbyggd med gamla metoder efter en brand 2001.

Skärgårdsnatur

Öarna har en typisk natur för södra skärgården. På öarna finns rester av forna uppodlingar i form av ängar, som sköts genom slåtter. I anslutning till dessa finns små bestånd av löv- och blandskog. Större delen av öarna består av hällmarkstallskog.

I sänkor finns gammal granskog. Öarna har ägts av Naturskyddsföreningen som fått dem genom en donation, men har på senare år överförts till Skärgårdsstiftelsen.

Bevarad orördhet

Ändamålet med naturreservatet är att bevara öarnas karaktär av orördhet samt att bevara de kulturella värdena runt bosättningen på Stora Sandböte. Samtidigt skall öarnas värde för friluftslivet säkerställas.

Båtbyggarmuseum

Här finns ett gammalt skärgårdshemman, naturhamn och båtbyggarmuseum.

Föreskrifter

För att skydda Stora och lilla Sandbötes naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. gräva upp blommor eller avsiktligt skada markens gräs-, moss- eller lavtäcke
  3. medvetet störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera lya eller gryt
  4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  5. tälta mer än två dygn på samma plats
  6. under mer än två dygn förtöja eller förankra båt på samma plats
  7. använda bandspelare, radioapparat etc på ett för andra störande sätt,
  8. göra upp öppen eld.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1938

Storlek: 21 hektar

Karaktär: hav, kust, äng och sjö

Kommun: Haninge

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat