Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kamsmosskogen

Kamsmosskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Kamsmosskogen naturreservat finns bland annat skogshöns, kalkälskande örter och vacker hänglav.

Lågt över havet

Delar av reservatet är klassat som nyckelbiotop. Reservatsområdet är småkuperat och variationsrikt med torra hällmarkspartier omväxlande med friska till fuktiga marker, allt bevuxet med gammal barr- och barrblandskog. Höjdvariationerna är ganska små – reservatet ligger på mellan 25 och 40 meters höjd över havet.

Klappersten och örtrikt

Skogen är orörd i sen tid vilket tillsammans med en småskalig topografi gett upphov till en mängd olika strukturer och småbiotoper: senvuxna träd, lodytor, alkärr, en klapperstenssluttning, naturlig luckighet, hänglavsrika partier, miljöer där skogshöns trivs och gott om död ved. Delar av området är kalkpåverkat och har en örtrik flora.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Kamsmosskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar (plockning av matsvamp är tillåten)
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet omfattar ett stort skogsområde som ligger två kilometer norr om Häverö.

Närmaste busshållplatser är Lindersberg och Veda by, cirka 1,7 och 1,5 km promenad från reservatets södra respektive norra del.
Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss