Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hammaren

Utsikt över sjön Erken i Hammarens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Hammarens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Hammarens naturreservat med sitt fina strandområde mot sjön är tillgängligt till fots och nås enklast från vägen mellan Kristineholm och Järsö via en mindre körväg som från norr leder till området.

Kalkrika jordar

Hammarens naturreservat är ett skogsområde som är rikt på ovanliga lundväxter. På udden Hammaren i Erken finns kalkrika jordar som gör att växtligheten är mycket artrik. På udden finns ädellövskog med främst ek, lind, alm och lönn.

Ovanliga växter

I reservatet kan man se många ovanliga växter. Här finns de flesta sällsynta lundgräs som förekommer i länet: skogssvingel, storgröe, strävlosta, långsvingel och länets största förekomst av det rödlistade skogskornet.

Andra växter som man kan se är myskmadra, nästrot, storrams, sårläka, tandrot, trolldruva, tvåblad, underviol, vårärt och ögonpyrola. Det finns också skyddsvärda lavar och svampar i reservatet. Marken har att döma av historiska kartor för länge sedan brukats som slåtteräng eller betesmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda hammarens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta för längre tid än två dygn i sträck
  5. förtöja eller lägga upp båt eller annan farkost mer än två dygn i sträck
  6. elda annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 22,2 hektar varav 21 hektar land

Karaktär: ädellövskog, lövskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hammarens naturreservat är beläget vid sjön Erkens norra strand, cirka 15 kilometer nordväst om Norrtälje.

Naturreservat är tillgängligt till fots och nås enklast från vägen mellan Kristineholm och Järsö varifrån en mindre väg och stig leder till området.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss