Bromseby

Vägvisare och reservatskylt i lummig vegetation, Bromseby naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Bromsebys naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Här kan du uppleva en riktigt gammelskog. Om du lyssnar kan du höra tjäder och uggla. Var redo för en rejäl promenad där resan till målet kan vara höjdpunkten.

Ett dopp och Roslagsleden

Passa på att ta ett dopp eller övernatta i ett vindskydd längs Roslagsleden. Här kan du höra ugglans hoande och skogsduvornas lockrop.

Unik gammelskog i Bromseby

Gammelskog är skog som är äldre än 120−140 år. Skogen i Bromseby naturreservat har en hög ålder med träd som är mellan 100 och 175 år gamla.

Naturkartan.se eller app

Bromseby naturreservat finner du också på Naturkartan Bromseby. Länk till annan webbplats. Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Bromseby naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  6. göra upp öppen eld
  7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförliga anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1946

Storlek: 18,5 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Vallentuna

Markägare: Stiftelsen Danviks hospital

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Bromseby SE0110369

Hitta hit

Bromseby naturreservat ligger 10 kilometer norr om Åkersberga. Roslagsleden passerar strax norr om reservatet.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss