Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rörvik

En bred stig går mellan hasseldungar i Rörviks naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Rörviks naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Rörviks naturreservat finns bland annat en rik förekomst av Sankt Pers nycklar samt storrams, underviol och lundelm.

Ädelskog och barrträd

Vegetationen består omväxlande av lundartad ädellövskog och barrskogspartier. De dominerande trädslagen i lövskogen är ek, ask och alm med ett rikt inslag av hassel. Lundfloran är väl utvecklad.

Adam och Eva

I södra delen finns en mindre kalkfuktäng med en rik flora, bland annat ängsnycklar och Adam och Eva. Området har lokal betydelse för det rörliga friluftslivet.

Botaniskt värdefullt område

Ändamålet med reservatet är att bevara ett botaniskt värdefullt område och genom skötselåtgärder gynna lundvegetationen. Orkidébestånden och havsstrandängen skall bevaras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva upp växter
  2. göra upp eld
  3. framföra motordrivet fordon
  4. tälta eller uppställa husvagn
  5. medföra hund eller katt som inte är kopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1981

Storlek: 25 hektar varav land 11hektar

Karaktär: blandskog, ädellövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Rörvik SE0110268

Hitta hit

Rörviks naturreservat ligger på Ramsviksudden, 8 kilometer sydost om Älmsta i Norrtälje kommun. Närmaste busshållplats är Rörvik norra, cirka en kilometers promenad till naturreservatet.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss