Kålsö

Kålsö naturreservat i Stockholms län.

På våren är det magiskt att ströva runt i landskapet och lyssna på fågelsången. När du vill vila kan du passa på att njuta av utsikten över fjärden eller ta ett dopp. Välkommen till en naturskön halvö med ljusa lummiga lövträd och fina strandängar.

Utsikt och kanske ett dopp

Ute vid havet finns bra platser för fikakorg och vila. Det finns även fina berg med vacker utsikt. Här ligger också Boviken som är en avsnörd havsvik - kanske passa på att doppa tårna?

Naturens sång och örn

Att skogen till stor del betas skapar ett ljust landskap med fin utsikt över fjärden. Under våren är fågelsången stark och fylld med liv. Det är bara att njuta. Har du tur kan du också se en havsörn som seglar in över land med sina enorma vingar utbredda.

Lättvandrat men ta med gummistövlarna

Kålsö är en vacker halvö som tidigare varit en fristående ö. Här finns fin skog, hagar och strandängar. De gamla, ihåliga träden lockar till sig insekter och hackspettar. I lundarna växer massor av växter som spenört, myska, lungört, tandrot, underviol, vippärt, vätteros och lundarv samt lundslok och långsvingel.

Det finns ingen vandringsled eller markerad stig, däremot många lättvandrade strövområden i lundar och på strandängar. För att nå alla delar av hagmarkerna kan det vara smart att ha gummistövlar.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Kålsö naturreservat finner du också på Naturkartan Kålsölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Kålsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt.
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat.
 5. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats.
 6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats.
 7. bedriva orienteringstävling eller liknande.
 8. rida.
 9. framföra motordrivet fordon.
 10. fiska i Boviken under tiden 1 april - 31 juli.
 11. elda.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skydat sedan: 1997

Storlek: 205 hektar
varav land 141 hektar.

Karaktär: sjö och vattendrag, Ängs och betesmark

Kommun: Södertälje, Salem

Markägare: Naturvårdsverket, AB Telgebostäder, enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-områdeKålsö SE0110080

Syftet med Kålsö naturreservat

Syftet är att bevara löv- och ädellövskogen samt hagmarker och strandängar med en rik och ovanlig flora och fauna.