Sandemar

Sandemar naturreservat i Stockholms län.

Sätt kurs mot havsviken över betade marker eller på den fina leden. Det här är ett herrgårdslandskap med vackra strandängar som är perfekt för fågelskådning. Öster om slottet blommar sällsynta växter.

Blommande marker en vårmorgon

Kom en tidig junimorgon till Sandemar och ta stigen från parkeringsplatsen ut mot strandängarna. Snart kommer du fram till fantastiska blommande marker. Lysande gul kabbeleka och hundratals rutiga kungsängsliljor breder ut sig.

Havet och slottet

Fortsätter du mot havet öppnar sig vidsträckta strandängar, betade av hästar och kor. Tar du istället till höger över bron hittar du mängder av Adam och Eva, gullviva och en utmärkt plats för picknick.

På Höggarnsberget har du god utsikt över området. Sandemars slott, från slutet av 1600-talet, är ett av få slott som undgick ryssarnas härjningar 1719. Utanför Sandemar ligger det välkända sjömärket Dalarö skans med sitt rundade torn.

Fågelliv året om från fågeltornet

Vid fågeltornet nere på strandängen kan du studera fågellivet. Sandemar är rikt på fåglar under alla årstider. Vadarfåglar rastar under vår och höst - här kan du se grönbenor, brushanar och olika arter av snäppor. Under vinterhalvåret innan isen lagt sig ligger sångsvan och stora flockar av vigg på det öppna vattnet utanför slottet.

Majviva och ängsnycklar

Öster om Sandemars slott ligger Södertörns finaste rikkärrsområde. Ett system med kärr där kalkhaltigt vatten rinner upp och ger upphov till en speciell flora och snäckfauna. Kärren sköts regelbundet genom slåtter.

På försommaren blommar rosa majviva och djupblå tätört i kärren och senare på sommaren ängsnycklar och gulyxne. I juli blommar kärrknipprot och slåtterblomma som med sin blomning förr gav signal till bönderna att det var dags att slå ängarna.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Sandemar naturreservat finner du också på Naturkartan Sandemar Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

 För att skydda Sandemars naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. under tiden 1 april - 31 augusti beträda det fågelskyddsområde som markerats på karta på bilaga 1 i beslutet
 2. under hela året framför båt eller annan farkost på vatten inom den del av Svärdsnäsviken som markerats på karta
 3. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 5. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta längre än två dygn i följd
 8. elda annat än på anvisad plats
 9. ställa upp husvagn eller lägga upp båt
 10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 11. framföra motordrivet fordon eller cykla i terrängen.

Föreskrifterna 1 och 2 gäller ej markägaren och hans folk, statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning eller personal som på uppdrag av naturvårdsförvaltaren sköter området.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1997

Storlek: 390 hektar
varav land 227 hektar

Karaktär: blandskog, ängs- och betesmark och våtmark,

Kommun: Haninge

Ägare: Sandemars fideikomiss och Haninge kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Sandemar SE0110015