Stora Sunnkobben

Stora Sunnkobbens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Stora Sunnkobbens naturreservat i Norrtälje ytterskärgård är ett litet reservat med två i det närmsta kala öar, Skottkobben och den nordöstra delen av Stora Sunnkobben.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Roskarl och silvertärna

Öarnas trädväxt består av grupper av al och rönn, stundom med inslag av enbuskar. Till fåglarna i området räknas bland annat svärta, silvertärna och roskarl.

Vacker utskärgård

Ändamålet med reservatet är att säkra dels en vacker utskärgård med dess typiska flora, dels ett område av värde för allmänhetens friluftsliv.

Föreskrifter

För att skydda Stora Sunnkobbens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket),
  3. medvetet störa djurlivet ( t ex genom att klättra i boträd, plocka fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande),
  4. medföra hund som ej är kopplad,
  5. utan markägarens tillstånd tälta mer än ett dygn,
  6. göra upp eld,
  7. på ett för andra störande sätt utnyttja radio- eller TV-apparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 7,1 hektar

Karaktär: skärgård

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat