Stora Sunnkobben

Låga kobbar och sjömärken sticker upp ur havet i Stora Sunkobbens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Stora Sunnkobbens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen.

Stora Sunnkobbens naturreservat i Norrtälje ytterskärgård är ett litet reservat med två i det närmsta kala öar, Skottkobben och den nordöstra delen av Stora Sunnkobben.

Roskarl och silvertärna

Öarnas trädväxt består av grupper av al och rönn, stundom med inslag av enbuskar. Till fåglarna i området räknas bland annat svärta, silvertärna och roskarl.

Vacker utskärgård

Ändamålet med reservatet är att säkra dels en vacker utskärgård med dess typiska flora, dels ett område av värde för allmänhetens friluftsliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stora Sunnkobbens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning,
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket),
  3. medvetet störa djurlivet ( t ex genom att klättra i boträd, plocka fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande),
  4. medföra hund som ej är kopplad,
  5. utan markägarens tillstånd tälta mer än ett dygn,
  6. göra upp eld,
  7. på ett för andra störande sätt utnyttja radio- eller TV-apparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 7,1 hektar

Karaktär: skärgård

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Stora Sunnkobbens naturreservat ligger i Norrtälje ytterskärgård, 13 kilometer ostsydost om Kappelskär. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss