Kasberget

Havsvik med klippor och vass i Kasbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Kasberget naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Kasberget naturreservat kan du uppleva ett landskap med stor variation. Här hittar man bland annat stora, praktfulla gamla ädellövträd som ekar och lindar, hassellundar och hällmarkstallskog. Skogen gränsar till skärgården som gör området viktig för många häckande marina fåglar.

Underbar utsikt

Kasberget naturreservat karaktäriseras av själva Kasberget, som är toppen på det som kallas Storön. Från Kasbergets höjdplatå, som ligger 29 meter över havet, får man en fin utsikt över landskapet.

Viktig natur för marina fåglar

Skogen i reservatet gränsar till skärgården. Skärgården och de skärgårdsnära miljöerna har stora värden för både växt- och djurliv, och är mycket viktig för häckande och rastande fågel. Stora, grova tallar kan i de ostörda områden ha stor betydelse som boträd för bland annat havsörn och fiskgjuse.

Variation av skogsmiljöer

I reservatet kan man uppleva många olika typer av skog. Här växer bland annat gamla, praktfulla ädellövträd som ekar och lindar, blandskog med gran och asp, hällmarkstallskog och sumpskogar. Alla dessa skogstyper är viktiga för att bevara ett rikt djurliv då skogarna är hem till flera ovanliga och hotade svampar, mossor, lavar och insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Kasberget naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar (plockning av marklevande svampar är tillåten)
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark
  5. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 23,9 ha varav land 18,6 ha

Karaktär: barrskog, ädellövskog, lövskog

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kasberget naturreservat ligger på Rådmansö, cirka 12 kilometer öster om Norrtälje tätort och omedelbart söder om byn Södersvik. Reservatet välkomnar besökare till fots. Det ligger en busshållplats (Södersvik södra) för buss 631 alldeles intill reservatet.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss