Nyhetsbrev

Skriv in din e-postadress och välj prenumeration nedan.

Brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Information och nyheter om Länsstyrelsens arbete kring föräldraskapsstöd i utsatta områden.

Målgrupp

Anställda inom kommuner, region, myndigheter och civilsamhället som arbetar med frågor som rör föräldraskapsstöd.

Arkiv för nyhetsbrevet Brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Landsbygd i centrum

Information om landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet, jordbrukarstöd och djurskydd samt kompetensutveckling inom områdena. Nyhetsbrevet kommer ut flera gånger per år.

Målgrupp

Lantbrukare, djurhållare, boende och företagare i länets landsbygd samt tjänstemän.

Arkiv för nyhetsbrevet Landsbygd i centrum

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi

Information om, och analys av, den allmänekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden i Stockholms län. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Målgrupp

Regionala och lokala aktörer med intresse för arbetsmarknadsfrågor och utveckling på arbetsmarknaden, kommunala och regionala tjänstemän, politiker, fackförbund, företag och näringslivsorganisationer.

Arkiv för nyhetsbrevet Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi

Mottagande av asylsökande och nyanlända

Information och nyheter som rör integration, mottagande och etablering av flyktingar och nyanlända i Stockholms län. Nyhetsbrevet kommer ut sex till åtta gånger per år.

Målgrupp

Kommunanställda och frivilligorganisationer som kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända i sin verksamhet. Även civilsamhället, allmänheten och samordningsförbund.

Arkiv för nyhetsbrevet Mottagande av asylsökande och nyanlända

Nationella minoriteter

Omvärldsbevakning om nationella minoriteter och information om Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets uppdrag att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år.

Målgrupp

Anställda inom kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer som arbetar med frågor som rör nationella minoriteter. Även andra personer som är intresserade av nationella minoritetsfrågor.

Arkiv för nyhetsbrevet Nationella minoriteter

Djurhälsopersonal

Nyhetsbrevet utges för närvarande inte.

Arkiv för nyhetsbrevet Djurhälsopersonal

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark ovan och under ytan

Information om arbetet med att utreda och bilda en nationalpark i Nämdöskärgården samt om de natur- och upplevelsevärden som finns i området. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år.

Målgrupp

Närboende och skärgårdsbefolkning, berörda myndigheter, organisationer och aktörer samt intresserad allmänhet.

Arkiv för nyhetsbrevet Nämdöskärgården – en blivande nationalpark ovan och under ytan

Penningtvätt

Nyheter och annan information om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nyhetsbrevet är ett gemensamt utskick från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, de tre länsstyrelser som har tillsynsansvar enligt penningtvättslagen, och skickas ut två till tre gånger per år.

Målgrupp

Verksamhetsutövare som faller under länsstyrelsernas tillsyn.

Arkiv för nyhetsbrevet Penningtvätt

Pressmeddelanden

Länsstyrelsen publicerar med jämna mellanrum nyheter, en del av dem skickas dessutom ut som pressmeddelande.

Målgrupp

Media i första hand.

Samhällsbyggnad & miljö

Aktuell information om Länsstyrelsens arbete i miljö- och hälsoskyddsfrågor, naturvård, klimatanpassning, planering och byggande, samhällsskydd och beredskap samt tips om seminarier och kurser. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Målgrupp

Medarbetare på kommunerna i Stockholms län och andra som är intresserade av ovan nämnda ämnen.

Arkiv för nyhetsbrevet Samhällsbyggnad & miljö

Skogsstrategi

Nyheter och information gällande arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms län, till exempel när aktiviteter anordnas inom ramen för projektet. Nyhetsbrevet kommer ut en till två gånger per år.

Målgrupp

Regionala aktörer i Stockholms län med intressen i skog.

Arkiv för nyhetsbrevet Skogsstrategi

Social utveckling

Nyheter om Länsstyrelsens arbete kring våld i nära relation, prostitution och människohandel, hedersproblematik, alkohol-, tobak- och drogförebyggande åtgärder, flyktingmottagning och ensamkommande barn, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Nyhetsbrevet kommer ut cirka tio gånger per år.

Målgrupp

Anställda inom kommuner, myndigheter och organisationer som arbetar med ovan nämnda ämnesområden.

Arkiv för nyhetsbrevet Social utveckling

Stockholms läns livsmedelsstrategi

Nyhetsbrevet uppdaterar dig om arbetet med Stockholms läns livsmedelsstrategi. Strategin syftar till att stärka Stockholmregionen som producent och konsument av inhemska livsmedel. Bakom nyhetsbrevet står Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med Region Stockholm och LRF Mälardalen.

Målgrupp

Aktörer inom livsmedelssektorn i Stockholms län.

Arkiv för nyhetsbrevet Stockholms läns livsmedelsstrategi

Kontakt

Enheten för kommunikation

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss