Salskären

Salskärens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Salskärens naturreservat är stränderna delvis steniga, delvis med flacka klippor lämpliga för bad. Reservatet är viktigt som häckningsplats för flera fågelarter.

Flera öar

Reservatet, som är beläget mellan Blidö och Svartlöga, omfattar östra delen av Salskären och några öar öster därom.

Klippbad

Öarna är bevuxna med lövskog av al, ask och rönn samt enbuskar. Stränderna är delvis steniga, delvis med flacka klippor lämpliga för bad.

Tryggad ögrupp

Ändamålet med naturreservatet är att trygga en ögrupp för allmänhetens friluftsliv samt skydda en värdefull häckningsbiotop för sjöfågel. Vegetationen på öarna skall i princip lämnas för fri utveckling.

Föreskrifter

För att skydda Salskärens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  5. för längre tid än två dygn i följd förtöja båt vid samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
  7. göra upp eld.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 76 hektar varav land 5

Karaktär: kust och hav

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat