Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Salskären

Salskärens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Salskärens naturreservat är stränderna delvis steniga, delvis med flacka klippor lämpliga för bad. Reservatet är viktigt som häckningsplats för flera fågelarter.

Flera öar

Reservatet, som är beläget mellan Blidö och Svartlöga, omfattar östra delen av Salskären och några öar öster därom.

Klippbad

Öarna är bevuxna med lövskog av al, ask och rönn samt enbuskar. Stränderna är delvis steniga, delvis med flacka klippor lämpliga för bad.

Tryggad ögrupp

Ändamålet med naturreservatet är att trygga en ögrupp för allmänhetens friluftsliv samt skydda en värdefull häckningsbiotop för sjöfågel. Vegetationen på öarna skall i princip lämnas för fri utveckling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Salskärens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  5. för längre tid än två dygn i följd förtöja båt vid samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
  7. göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 76 hektar varav land 5

Karaktär: kust och hav

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Salskärens naturreservat är beläget mellan Blidö och Svartlöga. Reservatet omfattar östra delen av Salskären och några öar öster därom. Hit tar man sig lättast med egen båt.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss