Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Lindholmen

Lindholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lindholmen är ett tätortsnära kommunalt naturreservat öster om Norrtälje tätort . Områdets rika flora och rika fågelliv lockar till sig många besökare.

Vårblommor

Området är en berg- och moränkulle bevuxen med lövträd. De dominerande träden är ek och asp. Hassel är mycket vanlig i buskskiktet. Här och var förekommer även enstaka ädellövträd som lind, ask och lönn. Reservatet karaktäriseras av en rik vårflora men också en sensommarflora av lundväxter som hässleklocka, spenört, storrams och tandrot.

Ekar med vida kronor

Ekarna har växt upp i ett öpnare landskap och har relativt vida kronor. I kanten av kullen finns rester av betesmarker och arter som vittnar om det är bland annat Adam och Eva, brudbröd och darrgräs.

Föreskrifter

För att skydda Lindholmens naturreservat finns regler du måste följa.

Se beslut och skötselplan Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 4,6 hektar

Karaktär: Ekhage, ädellövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat