Lindholmen

Lindholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lindholmen är ett tätortsnära kommunalt naturreservat öster om Norrtälje tätort . Områdets rika flora och rika fågelliv lockar till sig många besökare.

Vårblommor

Området är en berg- och moränkulle bevuxen med lövträd. De dominerande träden är ek och asp. Hassel är mycket vanlig i buskskiktet. Här och var förekommer även enstaka ädellövträd som lind, ask och lönn. Reservatet karaktäriseras av en rik vårflora men också en sensommarflora av lundväxter som hässleklocka, spenört, storrams och tandrot.

Ekar med vida kronor

Ekarna har växt upp i ett öppnare landskap och har relativt vida kronor. I kanten av kullen finns rester av betesmarker och arter som vittnar om det är bland annat Adam och Eva, brudbröd och darrgräs.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lindholmens naturreservat finns regler du måste följa.

Beslut och skötselplan för Lindholmens naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 4,6 hektar

Karaktär: Ekhage, ädellövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Lindholmen ligger norr om Norrtäljeviken, cirka 1,5 kilometer nordost om Norrtälje centrum. Med bil åker du österut mot Vätö och svänger av till höger vid reservatskylten/Lindholmens reningsverk. Längs Vätövägen finns en cykelväg vilket gör att du enkelt kan ta dig dit med cykel.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss