Lindholmen

Lindholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lindholmen är ett kommunalt naturreservat. Området hyser mer eller mindre ovanliga arter knutna till både träden, skogen och betesmarkerna. Norrtälje tätort ligger.

Vårblommor

Området är en berg- och moränkulle bevuxen med lövträd. De dominerande träden är ek och asp. Hassel är mycket vanlig i buskskiktet. Reservatet karaktäriseras av en ymnig vårflora men också en sensommarflora av lundväxter som hässleklocka, spenört, storrams och tandrot.

Ekar med vida kronor

Ekarna är uppvuxna i ett öppnare landskap och har relativt vida kronor. I kanten av kullen finns rester av betesmarker och arterna som vittnar om det är bland annat Adam och Eva, brudbröd och darrgräs.

Föreskrifter

För att skydda Lindholmens naturreservat finns regler du måste följa. Mer information Norrtälje kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Lindholmens naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Norrtälje kommunlänk till annan webbplats

Syftet med Lindholmens naturreservat

Syftet är att bevara och sköta ett ekbestånd och gynna ett rikt växt- och djurliv, samt att hålla området tillgängligt för besökande allmänhet och skolor.