Norrholmen

Norrholmen naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Skogen på ön i Norrholmens naturreservat är relativt gammal och ger ett av människan opåverkat intryck. Det går att bada här.

Naturreservatet omfattar mellersta delen av ön Norrholmen, strax norr om Eknö.  Reservatet består mestadels av tallskog och hällmarker.

Föreskrifter

För att skydda Norrholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  • förankra båt vid samma plats mer än två dygn
  • elda
  • sätta upp plakat eller affischer.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 9,2 hektar
varav land 5,6 hektar

Karaktär: Ö, tallskog, hällmark

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Norrholmen naturreservat

Syftet är att bevara ett skärgårdsområde obebyggt för allmänhetens friluftsliv.