Rosenlundsskogen

Rosenlundsskogen

Rosenlundsskogen naturreservat i Stockholms län.

Rosenlundsskogens naturreservat innehåller alstrandskog, alsumpskog, ek–hassellund, hällmarker med tall, inslag av gammal ek, blockrika branta partier och sluttningar med rikt inslag av asp.

Varning

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Skärgårdsnära

Här är skogsmarken av typisk Södertörnstyp, rikt kuperad med många insprängda hällmarker. Däremellan ligger friska till fuktiga marker med mindre sumpskogspartier.

Området präglas av det skärgårdsnära läget och är med sina 35 hektar trots allt ett ovanligt stort och i sen tid opåverkat skogsområde i denna trakt.

Spännande varierat område

Området är tack vare topografin mycket varierat och inrymmer ett flertal olika miljöer och skogstyper. Det är bland annat alstrandskog, alsumpskog, ek–hassellund, hällmarker med tall med inslag av gammal ek och blockrika branta partier och sluttningar med rikt inslag av asp.

Rikt djur- och växtliv

I området finns delar med stort inslag av död ved i olika stadier av förmultning. Områdets variation av biotoper och strukturer ger förutsättningar för en artrik flora och fauna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rosenlundsskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  • fånga och insamla ryggradslösa djur
  • ha okopplad hund
  • elda
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 35 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, ädellövskog

Kommun: Nynäshamn

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Rosenlundsskogens naturreservat är beläget söder om Djursnäs gård vid Fållnäsviken.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss