Långängen-Elfvik

Långängen-Elfviks naturreservat i Stockholms län.

Långängen-Elfviks naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här finns ett varierat landskap med sjöar, skogar och odlingsmarker. Området erbjuder goda möjligheter till olika slags friluftsliv.

Kottlasjön, Långägnen och Elfvikslandet

Långängen-Elfviks naturreservat är beläget på östra delen av Lidingö och är en utvidgning av det tidigare inrättade Långängens naturreservat.

Hela Kottlasjön och Långängen i mitten av södra Lidingö och det öppna jordbrukslandskapet och Elfviks gård på Elfvikslandet på nordöstra ön ingår i naturreservatet. I området finns flera väl bevarade gårdar och be byggelsemiljöer från i första hand 1800-talet

Föreskrifter

För att skydda Långängen-Elfviks naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Långängen-Elfviks naturreservat hos Lidingö kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Ridled Ridled
  • Servering Servering
  • Stig Stig
  • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1981, utvidgat 2006

Storlek: 440 hektar

Karaktär: odlingslandskap, blandskog, sjö, våtmark

Kommun: Lidingö

Markägare: Lidingö kommun

Förvaltare: Lidingö kommun

Skyddsform: naturreservat