Bornsjön

Bornsjöns naturreservat i Stockholms län.

Cykla på slingrande småvägar med gofika i cykelkorgen eller vandra i lummiga skogar. Välkommen till Bornsjöns naturreservat med sjöfågel, spännande fornlämningar och skön natur.

Vandra eller ströva i svampskogar

I länets största reservat finns en omväxlande natur med alltifrån stora åkrar och beteshagar, till djupa skogar och sjöar.

Mitt i området ligger sjön Bornsjön, där fiskgjusen jagar och den skygga storlommen häckar. Det går att ströva fritt och leta svamp, eller att göra en söndagsutflykt med picknickkorg i en av ekhagarna.

Dödisgropar vid fornborgen

Längst ut på Männö i reservatets östra del finns en fornborg som är värd ett besök. Hit kan man ta sig på en smal stig. Färden går genom högstammig granskog och partier av frodiga ormbunkesrika alkärr.

Diken och små gläntor visar att delar av skogen brukades som åker och äng för bara 100 år sedan. Större delen av Männö består av en stor isälvsavlagring med mäktiga dödisgropar.

Bronsåldersröse och våtmark med stjärtand

Söder om Skårby gård och gamla Södertäljevägen ligger Skårbydammen, en återskapad våtmark. Från parkeringen vid vägen har man god överblick över sjöns fågelliv och kan se arter som stjärtand, skedand och svarthakedopping.

Vid Skårby finns ett av traktens magnifika bronsåldersrösen. Det ligger på ett karaktäristiskt plats högst uppe på ett berg med vidsträckt utsikt över Bornsjöbygden.

Storlom och gräshoppsångare

Den skygga storlommen trivs med att Bornsjön är fredad som reservvattentäkt och flera par brukar häcka i sjön. Bivråk, fiskgjuse och storskrake syns också i området. Man kan höra gräshoppsångaren monotont svirrande sång om man passerar en tidig junimorgon.

Herrgård och mängder av blåsippor

Sturehovs säteri ligger vackert vid Mälarens södra strand. Herrgården, från slutet av 1600-talet, ägs av Stockholms stad. Slottet är omgivet av en vacker park.

Sydväst om Sturehov ligger den lilla fornborgen Skansberget med utsikt över Bornsjön. Ett stort område med lövskog sträcker sig längs Mälarstranden österut från Sturehov.

Här är finns mängder med vitsippor och vårblommor som blåsippor, gulsippa, vårlök, desmeknopp och stor nunneört. I området finns modernt skött åkermark och vackra före detta hagmarker med stort inslag av ek och hassel och lummiga skogspartier.

Skyddat rent vatten

Bornsjön är reservvattentäkt för Stockholm och är tillsammans med omgivande område vattenskyddsområde. Skogsbruket bedrivs varsamt utan kemikalier och jordbruksdriften har restriktioner. 

Info om parkering

Observera att P-platserna i reservatet har begränsad parkeringstid. Det är viktigt att inte stå för länge, om man inte vill riskera böter.

Mer information på naturkartan.se eller app

Bornsjön naturreservat finner du också på Naturkartan Bornsjön. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Bornsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. framföra motordrivet fordon (även snöskoter) annat än på anvisade vägar
 4. medvetet störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller i berg nära boplatser, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 5. tälta, ställa upp husvagn, släpvagn eller liknande mer än två dygn på samma plats. Avsikten med förbudet är inte att inskränka eller försvåra HVSS:s utbildningsverksamhet. Avsteg från förbudet kan medges efter samråd med naturvårdsförvaltaren
 6. rida annat än på vägar, stigar och områden som särskilt anvisats
 7. cykla i terrängen utanför anlagda vägar
 8. klättra i berg med hjälp av linor eller liknande aktiviteter
 9. anordna organiserade orienteringstävlingar, orienteringsträning, motionslopp eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren. För större, organiserade aktiviteter (mer än 100 deltagare) och anordnande av start-/målplats och parkering krävs Länsstyrelsens tillstånd
 10. bedriva organiserad lägerverksamhet utan samråd med naturvårdsförvaltaren
 11. anordna rallytävlingar eller liknande aktiviteter utan samråd med naturvårdsförvaltaren
 12. förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats
 13. sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande med undantag av informationsskyltar, ingående i vård och förvaltning av området.

Observera att Bornsjön med omgivningar även utgör vattenskyddsområde. Enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet (Länsstyrelsens beslut 2006-11-28) råder bl.a. tillträdesförbud till Bornsjöns vattenyta året runt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 4 615 hektar varav land 3 854 hektar 

karaktär: odlingslandskap, kulturmiljö, blandskog och sjö

Kommun: Salem, Botkyrka, Södertälje

Markägare: Stockholm vatten AB, Stockholm stad, Botkyrka kommun, Sveaskog, Salems församling

Förvaltare: Stockholm vatten AB

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bornsjön SE0110114

Hitta hit

Buss från Hallunda T-banestation eller Rönninge pendeltågsstation till hållplats Norsborgsvägen (därifrån 3 km till fots till Sturehovs slott) eller om du vill ta dig till naturstigen, hållplats Salems kyrka. Alternativt, om du besöker reservatets västra del, buss till Brunnsäng centrum från Södertälje central, byte till buss mot Högantorp, hållplats Ladvik. Med bil via E4 från Stockholm mot Södertälje, efter Hallunda, ta avfarten Tumba/Alby. Ta sedan vänster mot Södertälje på gamla Södertäljevägen för att ta dig in i området. Från söder kan du välja avfarten mot Salem/Rönninge och ta vänster under E4 in i området.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss