Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Norrpada

Norrpadas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Norrpadas naturreservat ligger i ytterskärgården. Karaktäristiskt för öarna är de vackert glacialslipade hällarna med tydliga isräfflor.

Fina naturhamnar och häckande fågel

Reservatet omfattar Skärgårdsstiftelsens markinnehav inom Norrpada skärgård och karaktäriseras av höga bergknallar. På en del öar finns dalsänkor med al, ask, asp och idegran.

Ängsfloran innehåller arter som storrams, ramslök, spenört, kungsmynta och ormbär. På Hallskär och Idskär finns ett stort bestånd av idegran. Reservatet är värdefullt för häckande sjöfågel. Inom Norrpada finns många fina naturhamnar.

Fritt från utveckling

Ändamålet med naturreservatet är att bevara områdets naturvärden samt att tillvarata de stora möjligheter området erbjuder för friluftslivet. Vegetationen skall lämnas för fri utveckling. Friluftslivet skall utnyttja reservatet på dess naturgivna förutsättningar. Några nya anläggningar skall inte iordningställas.

Naturhamnar och dass

Naturhamnar finns i hela Norrpada arkipelagen. Bland annat vid Idskär, Hallskär och Gummaskär. Torrdass och sopbod finns på Gummaskär.

Föreskrifter

För att skydda Norrpadas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  5. för längre tid än två dygn i följd förtöja båt vid samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
  7. göra upp eld.

Serviceinformation

  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1975

Storlek: 36 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Norrpada SE0110140