Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vickelsjön

Flygbild över blandskogar och vasskantade sjöar i Vickelsjöns naturreservat. Foto: Bergslagsbild

Vickelsjöns naturreservat i Stockholms län. Foto: Bergslagsbild

I Vickelsjöns naturreservat har man funnit tjugo rödlistade arter. Här finns också flera små kärr och sumpskog.

Små skogskärr och rödlistade arter

Grunda jordar i kombination med hällmarker har givit förutsättningar för bestånd av senvuxen gran och asp. Skogen är luckig och i området finns också små skogskärr och sumpskogsavsnitt. Artfynden på närmare 20 rödlistade arter samt den rika hänglavsförekomsten pekar på att områdets skog har lång kontinuitet.

Lavar och tretåig hackspett

Bland funna växtarter som indikerar naturvärden kan nämnas lavarna asp-gelé-lav, kvistspik, garnlav och talltagel samt svamparna rosenticka, ullticka och gränsticka. Tretåig hackspett är observerad i området.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Vickelsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
  6. elda annat än på anvisad plats
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  8. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1999

Storlek: 34 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Vickelsjön SE0110178

Hitta hit

Vickelsjöns naturreservat är beläget 6 kilometer sydväst om Hallstavik. Naturreservatet nås till fots via bommade skogsvägar och i obanad terräng.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss