Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Dyviks lövängars naturreservat är ett kommunalt reservat. Området består av löväng - lövskog, bergbunden lövskog med ädellövträd, sumpskog, strandäng och ett vattenområde.

Lövängen som sköts med slåtter och lövtäkt är 1,5 hektar stor. Hela reservatet är 19 hektar stort och det bildades 2011.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Dyviks lövängars naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. plocka eller gräva upp växter
 2. ha med dig okopplad hund eller annat husdjur
 3. elda annat än på anvisad plats. Enbart utlagd eller medhavd ved får användas
 4. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet för över 40 personer
 5. utan kommunens tillstånd anordna tävling
 6. medvetet störa djurlivet
 7. använda musikanläggning eller liknande på ett störande sätt (tomtägareföreningens midsommarfirande är tillåtet)
 8. tälta eller campa längre tid än ett dygn och på annan plats än den västra delen av Sandängen
 9. framföra cykel, moped eller annat fordon i terrängen (gäller inte närboende med avtals eller servitutsrätt)
 10. skada eller ta bort naturföremål eller mark
 11. skada levande eller döda träd och buskar
 12. montera permanenta firningsankare runt träd på Korpberget och bergbrant öster om Dyviksuddsvägen
 13. fiska i Dyviksmaren, kanalen ut till Ällmorafjärden samt dess inlopp under 1 april till 15 juni
 14. färdas med båt eller liknande inom Dyviksmaren och Furuholmsfladen utan
  reservatsförvaltarens tillstånd
 15. parkera motorfordon annat än på anvisad p-plats
 16. rida annat än på väg avsedd för fordonstrafik.

Föreskriften nr 16 ska inte utgöra hinder för utbyte av befintliga klätterbultar på Korpberget och bergbrant öster om Dyviksuddsvägen efter tillstånd från reservatsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 17 hektar varav 12 hektar land

Karaktär: ängs- och betesmark, barrskog och marina miljöer

Kommun: Tyresö

Markägare: Tyresö kommun

Förvaltare: Tyresö kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Dyviks lövängar är ett kommunalt naturreservat på Brevikshalvöns södra del, cirka 15 km från Tyresö centrum

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss