Gränskäret

Gränskärets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Gränskärets naturreservat, på Gumsen samt de norra delarna av Mellanören och Gränskäret finns bra badklippor.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Havtorn och badklippor

Gränskärs naturreservat omfattar öarna Gränskäret, Mellanören och Gumsen med omgivande skär.

Öarna är bevuxna med al, ask, björk, tall och gran. Även havtorn förekommer.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler som du måste följa.

I Gränsskärets reservat är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. gräva upp växter eller i övrigt avsiktligt skada markvegetationen (såsom gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, plocka ägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än två dygn
  6. göra upp eld annat än på härför eventuellt iordningställda och anvisade platser
  7. på ett för andra störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 24 hektar varav land 6 hektar

Karaktär: skärgård, blandskog, ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat