Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gränskäret

Klippor i förgrunden, utblick över en vik med vass och blandskog på andra sidan. Naturreservatet Gränskäret. Foto: Naturföretaget

Gränskärets naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Gränskärets naturreservat, på Gumsen samt de norra delarna av Mellanören och Gränskäret finns bra badklippor.

Havtorn och badklippor

Gränskärs naturreservat omfattar öarna Gränskäret, Mellanören och Gumsen med omgivande skär.

Öarna är bevuxna med al, ask, björk, tall och gran. Även havtorn förekommer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler som du måste följa.

I Gränskärets reservat är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. gräva upp växter eller i övrigt avsiktligt skada markvegetationen (såsom gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, plocka ägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än två dygn
  6. göra upp eld annat än på härför eventuellt iordningställda och anvisade platser
  7. på ett för andra störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 24 hektar varav land 6 hektar

Karaktär: skärgård, blandskog, ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Gränskärets naturreservat ligger i yttre delen av Edeboviken, 10 kilometer norr om Hallstavik. Hit tar du dig enklast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss