Hemholmen

Hemholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Hemholmens naturreservat finns en av de bästa naurhamnarna i skärgårdsområdet.

Skyddad natthamn

Reservatet omfattar en flad med en väl skyddad natthamn på Hemholmen, 2 kilometer söder om Möja.

Ändamålet med reservatet är att bevara en av de bästa naturhamnarna i detta skärgårdsområde.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I Hemholmens naturreservat är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än ett dygn
  6. göra upp eld
  7. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 1,9 hektar varav land 1,2

Karaktär: kust och hav

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat