Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hemholmen

Hemholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Hemholmens naturreservat finns en av de bästa naturhamnarna i skärgårdsområdet.

Skyddad natthamn

Reservatet omfattar en flad med en väl skyddad natthamn på Hemholmen, 2 kilometer söder om Möja. Stränderna är väl lämpade för bad.

I området växer gles tallskog på hällmark.

Ändamålet med reservatet är att bevara en av de bästa naturhamnarna i detta skärgårdsområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I Hemholmens naturreservat är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än ett dygn
  6. göra upp eld
  7. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 1,9 hektar varav land 1,2

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hit tar du dig enklast med egen båt. I naturreservatet finns en natthamn, på Hemholmen, 2 kilometer söder om Möja.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss