Kullö

Kullö naturreservat i Stockholms län.

Kullö naturreservat är ett kommunalt reservat. Den sydvästra udden i reservatet är ett populärt utflyktsmål för bad. Eldplats finns i området och fina promenader längs stigarna.

Ängar

Området utgörs av Norrkulla gårds gamla odlings- och skogsmarker på cirka 27 hektar med ängar, betesmarker, igenvuxna inägor och skog.

Besökare från både land och sjö

Betesmarkerna utgörs av blandskog med många äldre grova träd. Området är ett värdefullt strövområde i omedelbar närhet till bebyggelse som besöks regelbundet både från land- och sjösidan.

Föreskrifter

För att skydda Kullös naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Vaxholms stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Eldplats
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kullös naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information: Vaxholms stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster