Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kullö

Kullö naturreservat i Stockholms län.

Kullö naturreservat är ett kommunalt reservat. Den sydvästra udden i reservatet är ett populärt utflyktsmål för bad. Eldplats finns i området och fina promenader längs stigarna.

Ängar

Området utgörs av Norrkulla gårds gamla odlings- och skogsmarker på cirka 27 hektar med ängar, betesmarker, igenvuxna inägor och skog.

Besökare från både land och sjö

Betesmarkerna utgörs av blandskog med många äldre grova träd. Området är ett värdefullt strövområde i omedelbar närhet till bebyggelse som besöks regelbundet både från land- och sjösidan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Kullös naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Kullös naturreservat på Vaxholms stads webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 27 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, ängs-och betesmark

Kommun: Vaxholm

Markägare: Vaxholm stad och privat

Förvaltare: Kullö reservatsförening

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kullö naturreservat ligger på västra sidan av ön Kullö norr om Vaxholm. Hit kan du komma med egen båt eller via bil via väg 274 mot Vaxholm. Du kan även gå från busshållplatsen på Kullö

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss