Hästholmen

Hästholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hästholmen är ett litet reservat bestående av östra delen av ön Hästholmen och några andra små öar.

Liljekonvaljholmen och närliggande öar är också fågelskyddsområde (fågelskyddsområdet Liljekonvaljholmen). Hästholmen ligger vid Nämdö i sydöstra delen av Värmdö kommun.

Föreskrifter

För att skydda Hästholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • ha okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • elda
  • tälta mer än ett dygn på samma plats
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1968

Storlek: 3,4 hektar
varav land 3,4 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: markägaren i samråd med Skogsvårdsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Hästholmen naturreservat

Syftet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område.