Hästholmen

Hästholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hästholmen är ett litet reservat bestående av östra delen av ön Hästholmen och några andra små öar.

Hästholmen ligger vid Nämdö i sydöstra delen av Värmdö kommun. Liljekonvaljholmen och närliggande öar är också fågelskyddsområde (fågelskyddsområdet Liljekonvaljholmen).

Föreskrifter

För att skydda Hästholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • ha okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • elda
  • utan markägarens tillstånd tälta mer än ett dygn på samma plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1968

Storlek: 3,4 hektar
varav land 3 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: markägaren i samråd med Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat