Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hästholmen

En båt ligger förtöjd vid tallbevuxna klippor i Hästholmens naturreservat. Foto: Naturföretaget

Hästholmens naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Hästholmen är ett litet reservat bestående av östra delen av ön Hästholmen och några andra små öar.

Hästholmen ligger vid Nämdö i sydöstra delen av Värmdö kommun. Liljekonvaljholmen och närliggande öar är också fågelskyddsområde (fågelskyddsområdet Liljekonvaljholmen).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Hästholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • ha okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • elda
  • utan markägarens tillstånd tälta mer än ett dygn på samma plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Hästholmens naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1968

Storlek: 3,4 hektar, varav land 3 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: markägaren i samråd med Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hästholmen ligger vid Nämdö i sydöstra delen av Värmdö kommun. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss