Linkudden

Linkuddens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Stränderna runt naturreservatet Linkudden utgörs av släta, badvänliga klippor, steniga områden eller vassbevuxna partier.

Rosettjungfrulin, liten blåklocka och vildlin

Naturen är omväxlande med hällmarkstallskog, gran- och lövskog. I området finns också öppna betesmarker med typisk hävdgynnad flora med arter som rosettjungfrulin, liten blåklocka och vildlin.

Säregen vacker natur

Ändamålet med reservatet är att bevara ett område med säregen, vacker natur och stor betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Föreskrifter

För att skydda Linkuddens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
  5. tälta, ställa upp husvagn eller lägga upp båt
  6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
  7. göra upp öppen eld
  8. framföra motordrivet fordon
  9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.


Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 18 hektar varav land 14 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, sjö och vattendrag

Kommun: Norrtälje

Markägare: enskilda

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat