Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fårholmen

Stålgrått hav. I förgrunden och till höger i bild syns klippor och höstgula björkar. Fårholmens naturreservat. Foto: Naturföretaget

Fårholmens naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

På ön Fårholmen i Fårholmens naturreservat finns en gammal betesmark som är rik på ängs- och lundväxter, däribland  nunneört, vårlök, liljekonvalj, ramslök och ormbär. Fårholmen är välbesökt av traktens båtfolk.

Fågelskyddsområde

Furholmen är glest granbevuxen med spridda inslag av lövträd. Ön är en viktig häckningslokal för traktens sjöfågel och är fågelskyddsområde.

Stränderna

Fårholmens höglänta delar har en  växtlighet som påminner om den på Furholmen. Stränderna åt söder och öster är flacka och  lövskogsbevuxna.

Skyddad häckningsplats

Ändamålet med reservatet är att dels säkra ett område av värde för allmänhetens friluftsliv, dels skydda Furholmen som häckningsplats för sjöfågel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Fårholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
 3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
 4. medföra hund som ej är kopplad
 5. utan markägarens tillstånd tälta mer än ett dygn
 6. göra upp eld
 7. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 8. landstiga på Furholmen eller varaktigt uppehålla sig invid ön på ett sätt som stör fågellivet under tiden 1 april – 15 juli
 9. medföra hund på Furholmen under tiden 1 april – 15 juli
 10. bortföra eller skada ägg eller bo
 11. jaga eller medföra jaktredskap på Furuholmen under tiden 1 april – 15 juli             

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 13 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet omfattar öarna Furholmen och Fårholmen strax sydväst om Tjockö, tre kilometer nordost om Kapellskär. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss