Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jobba hos oss

Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling.

Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas.

Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang.

Sök lediga jobb hos Länsstyrelsen

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Stockholm. Utöver att vi sitter i moderna lokaler centralt i Stockholm, har vi bra anställningsvillkor. Vissa hänger samman med att vi är en statlig myndighet, medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Vi erbjuder bland annat:

 • Flexibla arbetstider.
 • Möjlighet att arbeta upp till 49 procent av arbetstiden på annan plats än kontoret (Verksamhetens behov och krav styr vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.)
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder.
 • Några lediga halvdagar per år i samband med röda dagar.
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid.
 • Friskvårdsbidrag på totalt 2 500 kronor per år. För den som är anställd del av året gäller 210 kronor per månad.
 • Föräldrapenningstillägg (10 procent) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut.
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år.
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel.
 • Rökfri arbetstid.
 • Friskvård.

Hälsosam livsstil

För att uppmuntra och stimulera till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid har vi ett friskvårdsprogram. Utöver att du erbjuds en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag, kan du köpa motionskort till subventionerat pris.

Du deltar gratis i olika hälsofrämjande aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar, till exempel olika föredrag, jogginggrupp, körsång och innebandy.

Dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp, där vi står för anmälningsavgiften.

Arbetsgivarverkets information för statligt anställda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att göra praktik eller examensarbete på Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen i Stockholms län är, som arbetsgivare och verksamhet, mån om att skapa möjligheter för praktikanter, studenter och ungdomar. Många är också intresserade av att praktisera hos oss, vilket vi är glada för. Dessvärre kan vi bara ta emot ett fåtal av alla som söker praktik.

Praktik för nyanlända och personer med funktionsnedsättning

Vi prioriterar just nu praktikanter från programmen för nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. Där samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av den typen av praktik? Ta i så fall kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats.

Praktik under utbildning och examensarbete

Vill du göra en intresseanmälan till praktik kopplad till din utbildning eller examensarbete kan du göra det på sidan Intresseanmälan praktik Länk till annan webbplats..

Där får du beskriva din inriktning och omfattning på praktiken/examensarbetet och när den/det är tänkt att äga rum. Om vi ser att vi kan bidra med kvalificerade uppgifter under praktiken/examensarbetet hör vi av oss till dig.

Av försäkringsskäl kan vi bara ta emot praktikanter som anvisas av Arbetsförmedlingen eller utbildningssamordnare där du som söker är försäkrad.

Mari Holopainen. Utbildad i juridik. Jobbar som jurist på enheten för stiftelsetillsyn.

– Nu är jag tillbaka på Länsstyrelsen och arbetar igen med de ärenden jag saknade och det känns roligt att åka till jobbet på morgonen.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbade 2008–2014 på Länsstyrelsen i Stockholm med stiftelseärenden, äktenskapsdispenser och överklaganden av socialnämnds beslut att inte påbörja eller lägga ner faderskapsutredning.

– Efter att ha arbetat på Kammarkollegiet med stiftelseärenden, granskning av ärenden som rör stämpelskatt och återkrav av stöd från Allmänna Arvsfonden kom jag tillbaka till Länsstyrelsen efter att ha varit borta i nästan 3 år. Jag kom tillbaka för att jag ville jobba med de stiftelseärenden som jag hade handlagt tidigare.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Roligast med mitt jobb är ärendediskussionerna jag har med mina kompetenta kollegor och även kunder. Jag lär mig hela tiden nya saker och utvecklas. Jag kan påverka och planera mitt arbete och det är även tydligt vilket ansvar och vilka befogenheter jag har, vilket känns tryggt. Att jag har trevliga arbetskamrater och bra relationer på jobbet gör att jag tycker att det är roligt att åka till jobbet på morgonen.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– En god arbetsmiljö och möjlighet att kombinera familjeliv och en aktiv fritid med arbetstiderna.

– Den fysiska arbetsmiljön med stol, bord, bärbar dator och två skärmar är anpassad till mitt jobb. Att vi har lokaler centralt i stan är toppen och på grund av lokalkostnaden sitter vi i kontorslandskap vilket jag tycker både har för- och nackdelar.

Vladimir Guala. Utbildad i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. Jobbar som utvecklingsledare på enheten för regional utveckling.

– Länsstyrelsen är lite unik, med många olika experter i ett och samma hus.


Vad jobbar du med?

– Jag arbetar med att samordna myndighetens särskilda uppdrag med mänskliga rättigheter. I praktiken innebär det att säkerställa mänskliga rättigheter i Länsstyrelsens organisation och verksamheter samt att vi har ett gemensamt förhållningssätt i Stockholms län.

Vad är roligast med ditt jobb?

– I dag står delar av samhället inför komplexa utmaningar som i många delar utmanar tanken om alla människors lika värde. Att få vara med och utforma nya lösningar för att hantera de problem skapat med det gamla sättet att tänka innebär att ingen dag på jobbet är den andra lik.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Jag tror att Länsstyrelsen är lite unik i sitt slag med att kunna samla olika experter i ett och samma hus. Att få arbeta tillsammans med så många kompetenta och engagerade kollegor innebär att jag lär mig väldigt mycket både i min profession men även privat.

Maria Jernberger. Utbildad veterinär. Jobbar på enheten för djurvälfärd och livsmedel.

– Det är spännande med udda ärenden om hajar, ormar, grodor, apor eller maneter.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar främst med kontroll av djurhälsopersonal, det vill säga de personer som har särskild behörighet att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. De kliniskt verksamma veterinärerna tillhör den gruppen och vi kontrollerar att de använder läkemedel på ett bra sätt, att de skriver intyg, journaler med mera enligt de föreskrifter som gäller.

– Jag gör också kontroller av läkemedelsanvändningen ute på gårdarna. Då tittar vi bland annat på hur och vilka mediciner lantbrukarna förvarar samt hur de bokför behandlingar av djuren.

– En stor del av min arbetstid går också till att handlägga ansökningar om att få visa upp djur offentligt. Om man vill visa djur till exempel i en djurpark måste man ha ett godkännande från länsstyrelsen. Jag granskar ansökningar med ritningar över olika visningsutrymmen och inspekterar anläggningarna innan de kan godkännas.

– Under åren som gått har jag mer och mer fått hantera ärenden som har med udda djurslag att göra. Hajar, ormar, grodor, apor, maneter med mera. Det är jätteintressant.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det roligaste är att jobba med djurparkerna och alla andra ställen där djur visas offentligt: 4H-gårdar, stadsparker, akvarier med flera. Oftast har de som är ansvariga för djuren en bra inställning, det vill djuren väl och tar hand om dem på bästa möjliga sätt.

– Jag brukar säga att jag är en dålig byråkrat (trots mina 20 år på myndigheten), tycker det är mycket mer givande att kunna ha en bra dialog med de djuransvariga, än att behöva tvinga fram lösningar med hjälp av till exempel förelägganden eller förbud.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Länsstyrelsen är en trygg och bra arbetsgivare. Våren 1996 blev jag tillfrågad om att vikariera i tre månader, 20 år senare är jag fortfarande kvar. Även om vi arbetar på en stor arbetsplats finns det en lyhördhet för de anställda som jag gillar. Det mesta brukar ordna sig efter det bästa, även om det tar tid ibland.

Christina Ericson. Utbildad i kriminologi. Jobbar som utvecklingsledare på enheten för social utveckling.

– Jag omges av duktiga, trevliga och hjälpsamma kollegor.

Vad jobbar du med?

– Som utvecklingsledare inom området våld i nära relation arbetar jag med att:

 • hålla utbildningar för att kompetensutveckla socialtjänstens personal i frågor som rör våld i nära relation
 • arrangera konferenser och seminarier för att sprida ny kunskap och goda exempel från länet
 • ordna kampanjer för att till exempel uppmärksamma allmänheten om var de kan söka hjälp om de blir utsatta för våld
 • testa nya arbetsmetoder inom området i en mindre skala för att se om de skulle vara värda att spridas på bredare front
 • samordna olika myndigheters arbete med våld i nära relationer i länet.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att det är omväxlande och att du träffar massor av olika kompetenta människor som arbetar med liknande frågor. Att det är ett utåtriktat och socialt arbete. Som utvecklingsledare utvecklas du varje dag och lär sig nya saker. Man får också vara beredd på snabba kast och omprioriteringar. Det blir sällan tråkigt utan präglas av fart och fläkt.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Att du omges av duktiga, trevliga och hjälpsamma kollegor. Du känner dig aldrig helt ensam i ditt arbete utan det finns alltid någon att fråga. Arbetsuppgifterna är engagerande och de frågor Länsstyrelsen har på sitt bord är viktiga för medborgarna i samhället. Länsstyrelsen arbetar med meningsfulla frågor.

Per Claesson. Utbildad i juridik. Jobbar som jurist på enheten för stiftelsetillsyn.

– Den stora behållningen är att tillsammans knäcka juridiska problem.

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar på avdelningen för rättsliga frågor. Mitt huvudsakliga ansvarsområde i dagsläget är stiftelser. Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för stiftelser.

– I mitt arbete stöttar jag stiftelserna med råd och upplysningar, tolkar stiftelseförordnanden och kontrollerar att stiftelserna följer lag och nämnda förordnanden.

Vad är roligast med ditt jobb?

– I mitt dagliga arbete är den stora behållningen att kunna knäcka juridiska problem tillsammans med mina kollegor liksom variationen i de rättsliga frågor jag ställs in för.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Det många inte är vet är hur många olika frågor som Länsstyrelsen faktiskt arbetar med. Vart man än vänder sig på Länsstyrelsen möter man kompetenta kollegor med gedigna kunskaper inom sitt område. För mig som gillar kunskap är det en inspirerande miljö. Jag upplever att jag i det dagliga arbetet tillsammans med mina kollegor gör skillnad för medborgarna i länet.

PetraMy Börjesson. Utbildad i samhällsplanering och kommunikation och media. Jobbar som kommunikatör på enheten för kommunikation.

– Jag sprider kunskap och kännedom om våra uppdrag och resultat.

Vad jobbar du med?

– Jag är kommunikatör. Mitt arbete består i att hjälpa mina kollegor att sprida kunskap och kännedom om våra uppdrag och resultat och om de tjänster som vår myndighet erbjuder.

– Konkret handlar det om att hjälpa till att planera och genomföra kommunikationsinsatser. Det kan bestå i att skapa innehåll till webb och sociala kanaler, hjälpa till att göra texterna på webbplatsen begripliga, att producera trycksaker eller kampanjer.

– Det handlar även om att få den interna kommunikationen att fungera, och insatser för att marknadsföra Länsstyrelsen i olika sammanhang.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det finns flera aspekter på vad som gör mitt jobb roligt. Bredden av sakfrågor, mötena med alla kollegor – det här huset är fullt av kunniga, trevliga människor som arbetar med de mest olika frågor. Att höra dem berätta om och resonera utifrån sina områden är oerhört intressant. Det andra är naturligtvis när jag med hjälp av min kompetens kan bidra till att göra deras arbete bra – när de når ut och får genomslag med det de ska.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Det blir sällan tråkigt i och med bredden och variationen myndighetens ansvarsområde spänner över. Jag lär mig något nytt varje dag.

Marie Cham. Utbildad i statsvetenskap. Jobbar på enheten för regional utveckling.

– Jag vill vidga normen och skapa en mer inkluderande arbetsmarknad i länet.


Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som processledare för det tvärsektoriella initiativet Vidga Normen. Arbetet syftar till att driva och lyfta frågor kring vem vi ser som kompetent för ledande positioner. Och hur våra förutfattade föreställningar begränsar människor på arbetsmarknaden.

– Centralt så arbetar jag som ögonöppnare för hur vi ser på frågor om normer kring hudfärg. Vidga Normen tar sitt avstamp i afrofobirapporten och det faktum att afrosvenskar är en grupp med betydligt lägre avkastning på akademisk utbildning än majoritetssvenskar. Det vi vill uppnå är att tillsammans med arbetsgivare skapa en mer inkluderande arbetsmarknad inom Stockholmsregionen.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att få arbeta med en fråga som verkligen ligger mig varmt om hjärtat och att få möjligheten att driva mina frågor ur ett eget perspektiv. Arbetet är utåtriktat och omväxlande då man kommer i kontakt med många människor. Tillsammans med mina kollegor driver jag meningsfulla frågor.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Det bästa är att Länsstyrelsen in hyser så mycket kunskap som man har nära att tillgå. Arbetsplatsen är i sig intressant och trevlig att arbeta i. Du lär dig så mycket nytt konstant! Och utvecklas med det.

Björn Carlberg. Utbildad i biologi och geovetenskap. Jobbar på enheten för naturskötsel.

– Att få samarbeta med alla trevliga och kunniga kollegor med olika kunskaper gör att det aldrig blir tråkigt.

Vad jobbar du med?

– Jag är enhetschef på enheten för naturskötsel, där vi jobbar med att förvalta de flesta av länets naturreservat och annan värdefull natur.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att få jobba för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där en bra miljö är en självklar del. Det är särskilt roligt att göra våra naturreservat tillgängliga för människor och på så sätt bidra till fina naturupplevelser. Naturen är en stor tillgång i Stockholms län och gör länet attraktivt att bo i.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Att få samarbeta med alla trevliga och kunniga kollegor med olika kunskapsbakgrund. Även bredden av frågor som Länsstyrelsen berörs av är väldigt utvecklande. Det är aldrig tråkigt på jobbet!

Kontakt

Enheten för personalfrågor