Jobba hos oss

Citat: "Här finns en rolig mix av kompetenser och personligheter" Anders Eidborn, Miljöhandläggare. Ett porträtt av Anders.

Allt för Stockholms län

Tillsammans tar vi ansvar för helheten

Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.

Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. Vi behöver ofta göra avvägningar mellan olika intressen. Länets bästa är alltid i fokus när vi fattar beslut, gör kontroller, hanterar tillstånd, fördelar statliga stöd, ger råd och genomför projekt.

På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag!

Genom en trygg arbetsmiljö, ständigt lärande och förståelse för olika perspektiv rustar vi oss inför morgondagen. Vår styrka är vår förmåga att ställa om när förutsättningarna förändras – alltid med ansvar för helheten och länets bästa.

Sök lediga jobb hos oss

Titta på filmen som berättar mer om Länsstyrelsens Stockholms uppdrag och ansvar (4 minuter):

Vi hjälper varandra

Vårt jobb är utmanande. Och det är inspirerande. Vi är kollegor som hjälper, berikar och kompletterar varandra. Hos oss fyller alla en viktig roll och det finns alltid någon att fråga.

Tillsammans tar vi ansvar för helheten.

En utvecklande arbetsplats

Det är allmänbildande att jobba på Länsstyrelsen. Här finns experter inom många olika sakområden som arbetar tillsammans, gör avvägningar och samordnar olika samhällsintressen. Vi delar med oss av vår kompetens, både i interna och externa sammanhang.

Förmåga att ställa om

Länsstyrelsen har många olika uppdrag, och de kan förändras snabbt. Varje år får vi en rad nya uppdrag från regeringen. Vid kriser blir många av våra medarbetare involverade i stabsarbetet. Här får du verkligen chans att lära dig hur samhället fungerar. Vi utmanas till att ständigt se helheten genom att se saker ur flera olika perspektiv.

Din lust och förmåga att snabbt ställa om och arbeta i nya sammanhang kommer till sin rätt här.

Kompetens med häpnadsväckande bredd

Vi har en unik bredd i vår verksamhet. Hos oss finns kompetenser inom många olika sakområden.

Den ena dagen beslutar vi om skyddsjakt på varg samtidigt som vi godkänner en ny översiktsplan, minskar risken för samhällsstörningar, inventerar ståtliga gamla ekar och skyndar på klimatomställningen – för att nästa dag räkna valsedlar!

Bidra till samhällsnytta för hela länet

Vår gemensamma uppgift är att se hela bilden och göra skillnad för livet här idag och för kommande generationer.

Genom att väga samman olika perspektiv, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län.

Hälsosam livsstil

Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar så att alla kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Våra egna hälsoinspiratörer coachar oss till rörelse och hälsa.

För att underlätta för föräldrar undviker vi tidiga och sena möten. Och genom att utveckla mer flexibla arbetssätt och villkor värnar vi balansen i vår vardag. Du deltar gratis i olika hälsofrämjande aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar, till exempel olika föredrag, jogginggrupp, körsång och innebandy.

Vi tar ansvar som arbetsgivare

Länsstyrelsen erbjuder dig:

 • Flexibla arbetstider.
 • Kontor centralt i city, med Kungsgatans puls utanför porten.
 • Möjlighet att arbeta upp till 49 procent av arbetstiden på annan plats än kontoret (Verksamhetens behov och krav styr vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.)
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder.
 • Några lediga halvdagar per år i samband med röda dagar.
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid.
 • Friskvårdsbidrag på totalt 2 500 kronor per år. För den som är anställd del av året gäller 210 kronor per månad.
 • Föräldrapenningstillägg (10 procent) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut.
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år.
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel.
 • Rökfri arbetstid.
 • Friskvård.
 • Förmåner och villkor för statligt anställda (Arbetsgivarverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Stockholms län är, som arbetsgivare och verksamhet, mån om att skapa möjligheter för praktikanter, studenter och ungdomar. Många är också intresserade av att praktisera hos oss, vilket vi är glada för. Dessvärre kan vi bara ta emot ett fåtal av alla som söker praktik.

Praktik för nyanlända och personer med funktionsnedsättning

Vi prioriterar just nu praktikanter från programmen för nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. Där samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av den typen av praktik? Ta i så fall kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats.

Praktik under utbildning och examensarbete

Vill du göra en intresseanmälan till praktik kopplad till din utbildning eller examensarbete kan du göra det på sidan Intresseanmälan praktik Länk till annan webbplats..

Där får du beskriva din inriktning och omfattning på praktiken/examensarbetet och när den/det är tänkt att äga rum. Om vi ser att vi kan bidra med kvalificerade uppgifter under praktiken/examensarbetet hör vi av oss till dig.

Av försäkringsskäl kan vi bara ta emot praktikanter som anvisas av Arbetsförmedlingen eller utbildningssamordnare där du som söker är försäkrad.

Mari Holopainen. Utbildad i juridik. Jobbar som jurist på enheten för stiftelsetillsyn.

– Nu är jag tillbaka på Länsstyrelsen och arbetar igen med de ärenden jag saknade och det känns roligt att åka till jobbet på morgonen.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbade 2008–2014 på Länsstyrelsen i Stockholm med stiftelseärenden, äktenskapsdispenser och överklaganden av socialnämnds beslut att inte påbörja eller lägga ner faderskapsutredning.

– Efter att ha arbetat på Kammarkollegiet med stiftelseärenden, granskning av ärenden som rör stämpelskatt och återkrav av stöd från Allmänna Arvsfonden kom jag tillbaka till Länsstyrelsen efter att ha varit borta i nästan 3 år. Jag kom tillbaka för att jag ville jobba med de stiftelseärenden som jag hade handlagt tidigare.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Roligast med mitt jobb är ärendediskussionerna jag har med mina kompetenta kollegor och även kunder. Jag lär mig hela tiden nya saker och utvecklas. Jag kan påverka och planera mitt arbete och det är även tydligt vilket ansvar och vilka befogenheter jag har, vilket känns tryggt. Att jag har trevliga arbetskamrater och bra relationer på jobbet gör att jag tycker att det är roligt att åka till jobbet på morgonen.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– En god arbetsmiljö och möjlighet att kombinera familjeliv och en aktiv fritid med arbetstiderna.

– Den fysiska arbetsmiljön med stol, bord, bärbar dator och två skärmar är anpassad till mitt jobb. Att vi har lokaler centralt i stan är toppen och på grund av lokalkostnaden sitter vi i kontorslandskap vilket jag tycker både har för- och nackdelar.

Vladimir Guala. Utbildad i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. Jobbar som utvecklingsledare på enheten för regional utveckling.

– Länsstyrelsen är lite unik, med många olika experter i ett och samma hus.


Vad jobbar du med?

– Jag arbetar med att samordna myndighetens särskilda uppdrag med mänskliga rättigheter. I praktiken innebär det att säkerställa mänskliga rättigheter i Länsstyrelsens organisation och verksamheter samt att vi har ett gemensamt förhållningssätt i Stockholms län.

Vad är roligast med ditt jobb?

– I dag står delar av samhället inför komplexa utmaningar som i många delar utmanar tanken om alla människors lika värde. Att få vara med och utforma nya lösningar för att hantera de problem skapat med det gamla sättet att tänka innebär att ingen dag på jobbet är den andra lik.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Jag tror att Länsstyrelsen är lite unik i sitt slag med att kunna samla olika experter i ett och samma hus. Att få arbeta tillsammans med så många kompetenta och engagerade kollegor innebär att jag lär mig väldigt mycket både i min profession men även privat.

Maria Jernberger. Utbildad veterinär. Jobbar på enheten för djurvälfärd och livsmedel.

– Det är spännande med udda ärenden om hajar, ormar, grodor, apor eller maneter.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar främst med kontroll av djurhälsopersonal, det vill säga de personer som har särskild behörighet att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. De kliniskt verksamma veterinärerna tillhör den gruppen och vi kontrollerar att de använder läkemedel på ett bra sätt, att de skriver intyg, journaler med mera enligt de föreskrifter som gäller.

– Jag gör också kontroller av läkemedelsanvändningen ute på gårdarna. Då tittar vi bland annat på hur och vilka mediciner lantbrukarna förvarar samt hur de bokför behandlingar av djuren.

– En stor del av min arbetstid går också till att handlägga ansökningar om att få visa upp djur offentligt. Om man vill visa djur till exempel i en djurpark måste man ha ett godkännande från länsstyrelsen. Jag granskar ansökningar med ritningar över olika visningsutrymmen och inspekterar anläggningarna innan de kan godkännas.

– Under åren som gått har jag mer och mer fått hantera ärenden som har med udda djurslag att göra. Hajar, ormar, grodor, apor, maneter med mera. Det är jätteintressant.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det roligaste är att jobba med djurparkerna och alla andra ställen där djur visas offentligt: 4H-gårdar, stadsparker, akvarier med flera. Oftast har de som är ansvariga för djuren en bra inställning, det vill djuren väl och tar hand om dem på bästa möjliga sätt.

– Jag brukar säga att jag är en dålig byråkrat (trots mina 20 år på myndigheten), tycker det är mycket mer givande att kunna ha en bra dialog med de djuransvariga, än att behöva tvinga fram lösningar med hjälp av till exempel förelägganden eller förbud.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Länsstyrelsen är en trygg och bra arbetsgivare. Våren 1996 blev jag tillfrågad om att vikariera i tre månader, 20 år senare är jag fortfarande kvar. Även om vi arbetar på en stor arbetsplats finns det en lyhördhet för de anställda som jag gillar. Det mesta brukar ordna sig efter det bästa, även om det tar tid ibland.

Christina Ericson. Utbildad i kriminologi. Jobbar som utvecklingsledare på enheten för social utveckling.

– Jag omges av duktiga, trevliga och hjälpsamma kollegor.

Vad jobbar du med?

– Som utvecklingsledare inom området våld i nära relation arbetar jag med att:

 • hålla utbildningar för att kompetensutveckla socialtjänstens personal i frågor som rör våld i nära relation
 • arrangera konferenser och seminarier för att sprida ny kunskap och goda exempel från länet
 • ordna kampanjer för att till exempel uppmärksamma allmänheten om var de kan söka hjälp om de blir utsatta för våld
 • testa nya arbetsmetoder inom området i en mindre skala för att se om de skulle vara värda att spridas på bredare front
 • samordna olika myndigheters arbete med våld i nära relationer i länet.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att det är omväxlande och att du träffar massor av olika kompetenta människor som arbetar med liknande frågor. Att det är ett utåtriktat och socialt arbete. Som utvecklingsledare utvecklas du varje dag och lär sig nya saker. Man får också vara beredd på snabba kast och omprioriteringar. Det blir sällan tråkigt utan präglas av fart och fläkt.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Att du omges av duktiga, trevliga och hjälpsamma kollegor. Du känner dig aldrig helt ensam i ditt arbete utan det finns alltid någon att fråga. Arbetsuppgifterna är engagerande och de frågor Länsstyrelsen har på sitt bord är viktiga för medborgarna i samhället. Länsstyrelsen arbetar med meningsfulla frågor.

Per Claesson. Utbildad i juridik. Jobbar som jurist på enheten för stiftelsetillsyn.

– Den stora behållningen är att tillsammans knäcka juridiska problem.

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar på avdelningen för rättsliga frågor. Mitt huvudsakliga ansvarsområde i dagsläget är stiftelser. Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för stiftelser.

– I mitt arbete stöttar jag stiftelserna med råd och upplysningar, tolkar stiftelseförordnanden och kontrollerar att stiftelserna följer lag och nämnda förordnanden.

Vad är roligast med ditt jobb?

– I mitt dagliga arbete är den stora behållningen att kunna knäcka juridiska problem tillsammans med mina kollegor liksom variationen i de rättsliga frågor jag ställs in för.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Det många inte är vet är hur många olika frågor som Länsstyrelsen faktiskt arbetar med. Vart man än vänder sig på Länsstyrelsen möter man kompetenta kollegor med gedigna kunskaper inom sitt område. För mig som gillar kunskap är det en inspirerande miljö. Jag upplever att jag i det dagliga arbetet tillsammans med mina kollegor gör skillnad för medborgarna i länet.

PetraMy Börjesson. Utbildad i samhällsplanering och kommunikation och media. Jobbar som kommunikatör på enheten för kommunikation.

– Jag sprider kunskap och kännedom om våra uppdrag och resultat.

Vad jobbar du med?

– Jag är kommunikatör. Mitt arbete består i att hjälpa mina kollegor att sprida kunskap och kännedom om våra uppdrag och resultat och om de tjänster som vår myndighet erbjuder.

– Konkret handlar det om att hjälpa till att planera och genomföra kommunikationsinsatser. Det kan bestå i att skapa innehåll till webb och sociala kanaler, hjälpa till att göra texterna på webbplatsen begripliga, att producera trycksaker eller kampanjer.

– Det handlar även om att få den interna kommunikationen att fungera, och insatser för att marknadsföra Länsstyrelsen i olika sammanhang.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det finns flera aspekter på vad som gör mitt jobb roligt. Bredden av sakfrågor, mötena med alla kollegor – det här huset är fullt av kunniga, trevliga människor som arbetar med de mest olika frågor. Att höra dem berätta om och resonera utifrån sina områden är oerhört intressant. Det andra är naturligtvis när jag med hjälp av min kompetens kan bidra till att göra deras arbete bra – när de når ut och får genomslag med det de ska.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Det blir sällan tråkigt i och med bredden och variationen myndighetens ansvarsområde spänner över. Jag lär mig något nytt varje dag.

Björn Carlberg. Utbildad i biologi och geovetenskap. Jobbar på enheten för naturskötsel.

– Att få samarbeta med alla trevliga och kunniga kollegor med olika kunskaper gör att det aldrig blir tråkigt.

Vad jobbar du med?

– Jag är enhetschef på enheten för naturskötsel, där vi jobbar med att förvalta de flesta av länets naturreservat och annan värdefull natur.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att få jobba för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där en bra miljö är en självklar del. Det är särskilt roligt att göra våra naturreservat tillgängliga för människor och på så sätt bidra till fina naturupplevelser. Naturen är en stor tillgång i Stockholms län och gör länet attraktivt att bo i.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Att få samarbeta med alla trevliga och kunniga kollegor med olika kunskapsbakgrund. Även bredden av frågor som Länsstyrelsen berörs av är väldigt utvecklande. Det är aldrig tråkigt på jobbet!

Länsstyrelsen blev framröstad som den mest attraktiva och hållbara arbetsgivaren av Naturvetarnas medlemmar 2022.

Kontakt

Enheten för personalfrågor