Grönskär

Grönskärs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

På Grönskär i Grönskärs naturreservat finns den kända Grönskärs fyr som är av stort kulturhistoriskt värde. Ibland finns det en fin utställning i fotogenboden.

Grönskär är en liten, flack och vegetationsfattig ö i det yttersta kustbandet öster om Sandhamn. Reservatet omfattar endast en mindre del av ön.

Föreskrifter

För att skydda Grönskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. bygga, med undantag för erforderliga sanitära anordningar
  2. göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor och lavar -blomplockning inbegripet
  3. fånga eller döda vilda djur
  4. uppträda störande för djurlivet (t ex genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande) plocka ägg eller göra åverkan på bo
  5. skräpa ned med glas, plåt, papper, plast eller annat avfall
  6. medföra lös hund
  7. utan markägarens eller dennes ombuds tillstånd tälta eller göra upp eld
  8. starta och landa med luftfartyg.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1965

Storlek: 1,6 hektar varav land 1,1 hektar

Karaktär: skärgård, kulturmiljö

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat