Grönskär

Grönskärs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

På Grönskär i Grönskärs naturreservat finns den kända Grönskärs fyr som är av stort kulturhistoriskt värde. Ibland finns det en fin utställning i fotogenboden.

Grönskär är en liten, flack och vegetationsfattig ö i det yttersta kustbandet öster om Sandhamn. Reservatet omfattar endast en mindre del av ön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Grönskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. bygga, med undantag för erforderliga sanitära anordningar
  2. göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor och lavar -blomplockning inbegripet
  3. fånga eller döda vilda djur
  4. uppträda störande för djurlivet (t ex genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande) plocka ägg eller göra åverkan på bo
  5. skräpa ned med glas, plåt, papper, plast eller annat avfall
  6. medföra lös hund
  7. utan markägarens eller dennes ombuds tillstånd tälta eller göra upp eld
  8. starta och landa med luftfartyg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1965

Storlek: 1,6 hektar varav land 1,1 hektar

Karaktär: skärgård, kulturmiljö

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Grönskär ligger i det yttersta kustbandet 5 kilometer öster om Sandhamn.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss