Korpberget

Korpbergets naturreservat i Stockholms län.

Ta dig upp på Korpberget, njut av en vidunderlig utsikt. och kanske möt en korp. Det är en tuff promenad upp till krönet men väl värd mödan. Samtidigt finns det flera badplatser och sköna klippor nere vid vattnet om du vill sola eller bada.

Korpar med utsikt

Korpberget ligger 85 meter över havet. Uppe på berget ser du ut över Södra Björkfjärden i Mälaren. Fortfarande häckar korpar i branten. Närmast vägtill toppen är från södra sidan av reservatet vid Viksberg.

Möjlighet till dopp och vandringsled

Parkering vid Kapellbacken. Vill du sola, bada och promenera i skog utgår du från nordvästra delen av reservatet och går genom Lussebo. Hållplats nära golfbanan.

Rödlistade larver och insekter

Korpberget stupar mycket brant mot söder. Området är ett sydväxtberg med många växter och djur, bland annat med en av de nordligaste växtplatserna för murgröna.

Nedanför berget växer en ädellövskog. I Lindängen mot Mälaren finns också ädellövskog. Reservatet är livsmiljö för flera rödlistade och sällsynta arter, i synnerhet lavar och insekter.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Korpberget naturreservat finner du också på Naturkartan Korpbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Korpbergets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar, bryta kvistar och grenar eller ta bort vedlevande svampar. Det är dock tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp
 4. göra upp öppen eld
 5. medföra okopplad hund
 6. rida annat än på väg
 7. tälta längre tid än två dygn i följd
 8. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1997

Storlek: 53 hektar

Karaktär: skogsmark, sjö- och vattendrag

Kommun: Södertälje, Salem

Markägare: Naturvårdsverket, AB Telgebostäder, enskild

Förvaltare: Naturvårdsverket, AB Telgebostäder, enskild

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Korpberget SE0110020

Syftet med Korpbergets naturreservat

Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla natur med dess växt och djurliv. Särskild vikt har bevarandet av områdets mycket rika flora.
Områdets betydelse för friluftslivet ska tillvaratas, på ett sådant sätt att naturvärdena inte påverkas negativt. De livsmiljöer och den art som varit grund för att området anmälts till Natura 2000 ska ha gynnsam bevarandestatus.