Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Nassa

Stora Nassa naturreservat i Stockholms län.

Vandra på lummiga öar eller tassa med nakna fötter över kala skär. Stora Nassas naturreservat är ett marint naturreservat och består av ett myller av cirka 400 öar och skär.

Fiskar, kräftdjur, musslor, insekter, sjöfåglar

Inom Stora Nassa finns flera olika marina miljöer. De marina livsmiljöerna är viktiga för en mängd organismer inkluderat fiskar, kräftdjur, musslor, insekter och sjöfåglar. Grunda havsvikar med friska vegetationssamhällen fyller en viktig funktion som lek- och uppväxtområde för olika fiskarter. De viktigaste fiskarterna i området har under många decennier varit torsk, strömming, abborre, gädda, sik och skrubbskädda.

Många häckande fåglar

Den variationsrika naturen har gjort att många fåglar häckar här, bland annat ejder, svärta, tobisgrissla, roskarl och flera måsfågelarter. Under tiden 1 februari till 15 augusti är det förbjudet att gå iland eller vistas närmare än 100 meter från de öar i Stora Nassa som är fågelskyddsområden.

Fjällbjörkskog i skärgården

På de större öarna växer låga, flerstammiga björkar och ljung, vilket har stora likheter med fjällbjörkskog. De mindre kobbarna är ofta täckta av små krypande enbuskar.

På Stora Bonden finns rester av tidigare odlingsmarker med spår av bland annat slåtterängar och hamlade träd. På fuktängar finns växter som ängsnycklar, myskgräs, gökblomster och vildlin.

Extra hänsyn och försiktighet

Skärgården är ett ”hänsynsområde”. Maxhastigheten med båt är fem knop och buller och svall ska hållas till ett minimum. Du kan tälta på Beckskäret och Stor-Sprängskäret. Du får ta iland kopplade husdjur på Beckskäret och Stora Bonden. Dass och sopmaja saknas. Tänk på att husen på Stor Bonden är privatbostäder så visa hänsyn.

De öar som är fågelskyddsområden får du bara besöka 16 augusti till 31 januari. Grupper över tio personer ska kontakta förvaltaren före besök. Markägare och förvaltare är Elisabet och Robert Nathansons familjestiftelse Stora Nassa.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Stora Nassa naturreservat finner du också på naturkartan. Den går även att ladda ner som en app.

Naturkartan Stora Nassa Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stora nassas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. under tiden 1 februari till 15 augusti landstiga, färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområdet (bilaga 1 i skötselplanen i relaterad information)
 2. framföra fartyg, enligt definition i sjötrafikförordningen, med högre hastighet än 5 knop inom den inre skärgårdszonen (bilaga 1 i skötselplanen i relaterad information)
 3. gräva, hacka, borra, måla, flytta stenblock, dämma sund eller på annat sätt skada berg, mark, sten eller bottnar
 4. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 5. gräva upp växter eller alger eller plocka mossor eller lavar
 6. vid landstigning medföra hund, katt eller annat tamdjur. Kopplad hund eller annat tamdjur får dock medföras på Bäckskäret och Stora Bonden
 7. skada eller störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga, förfölja eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 8. fånga och insamla ryggradslösa djur
 9. tälta (tältning i högst två dygn i följd får dock ske på Stor-Sprängskäret och Bäckskäret)
 10. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 11. göra upp öppen eld eller använda grill som kan göra åverkan på växtlighet eller berggrund
 12. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift
 13. starta eller landa med luftfartyg
 14. landstiga med fler än 10 passagerare. Landstigning med fler än 10 passagerare får dock ske på ön Stora Bonden efter samråd med förvaltaren om villkoren för detta
 15. släppa ut toalettavfall i havet från fritidsbåt eller annat fartyg
 16. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller liknande
 17. på ett störande sätt använda fritidsbåt eller annat fartyg inom den inre skärgårdszon (bilaga 1 i skötselplanen i relaterad information), t.ex. genom att i onödan orsaka svall eller låta motorn gå på tomgång.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1965

Storlek: 2 945 hektar, varav land 280 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljö

Kommun: Värmdö

Markägare: E. och R. N. familjestiftelse Stora Nassa

Förvaltare: E. och R. N. familjestiftelse Stora Nassa

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Stora Nassa SE0110092

Hitta hit

Stora Nassa ligger i Värmdö skärgård cirka åtta distansminuter öster om Möja. Hit går ingen reguljärtrafik. Hit tar du dig med egen båt eller bokad båttaxi/charter.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss