Svenska högarna

Svenska högarnas naturreservat i Stockholms län.

Svenska högarnas naturreservat karaktäriseras av karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar. Jättegrytor, hällkar och isräfflor finns i området..

Kan bli Sveriges största marina reservat

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till utvidgning av naturreservatet Svenska högarna i Stockholms ytterskärgård. Remisstiden gick ut den 7 juni 2019.

Grågås, tordmule, sillgrissla och labb

Träd och buskvegetation förekommer endast sparsamt i de mest skyddade lägena. Markvegetationen utgörs huvudsakligen av en örtrik rished. Svenska Högarna har en mycket intressant fågelfauna, framför allt på öarna Kalken och Lillö, med för länet mindre vanliga arter som till exempel grågås, tordmule, sillgrissla och labb. Området utgör en av länets förnämsta sträcklokaler för flyttfågel.

Trojaborg, stenlabyrint och kyrkogård

Svenska Högarna var förr en fiskehamn och är sedan gammalt en fyrplats. Bland sevärdheterna kan ytterligare nämnas en trojaborg, stenlabyrint och en kyrkogård på Storön.

Hamnmöjligheter

Arkipelagen har en storslagen natur med många för friluftslivet attraktiva vattenområden, endast begränsade hamnmöjligheter finns på östra delen av Storön vid Ytterhamnen.

Ändamålet med reservatet är att skydda ögruppens zoologiska, botaniska och marinbiologiska värden. Dessutom skall områdets kulturhistoriska tradition uppmärksammas samt områdets betydelse för friluftslivet tillvaratagas.

Här finns också

 • torrdass (sopmaja) finns på Storön
 • övernattningsbodar finns vid inre hamnen. Bokas genom tillsynsmannen
 • kyrkogården
 • labyrinterna
 • trojeborgarna
 • jättegrytor
 • fyren med utställning.

Föreskrifter

För att skydda Svenska högarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning såsom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller utföra annan markbearbetning
 • skada levande eller döda träd och buskar samt att såväl på land som i vatten skada vegetationen i övrigt
 • störa djurlivet
 • inplantera eller släppa lös för området främmande djurart
 • inplantera, så eller sätta för området främmande växtart
 • medföra hund eller katt som inte är kopplad
 • framföra motordrivet fordon på land
 • för längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn
 • framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop
 • göra upp eld på berghällar
 • under tiden 1 april - 31 juli landstiga på öarna Kalken och Lillö samt befara vattenområde närmare än 100 m från dessa öar
 • under tiden 1 april - 15 juli fiska från land och inom 100 meter från stranden av samtliga öar undantaget Storön.

Serviceinformation

 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1976

Totalarea: 2 667 hektar varav land 102 hektar

Karaktär: kust och hav

Kommun: Norrtälje

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Natura 2000-område Svenska högarna SE0110096