• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mårdsjön

Mårdsjöns naturreservat i Stockholms län.

Mårdsjöns naturreservat är ett paradis för trollsländor med hela 17 arter i den fisktomma skogstjärnen.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Liten skogstjärn med speciella naturtyper

Mårdsjön, söder om Erken, är en liten skogstjärn som omges av rikkärr, sumpskog och kalkpåverkad barrskog. Både sjön och myrmarken har ett värdefullt växt- och djurliv, knutet till de speciella naturtyperna.

Ovanligt med fisktom sjö

Mårdsjön ligger centralt i naturreservatet med omgivande skog och myrmarker, bland annat rikkärr. Skogstjärnen omges av myrmark med rikkärr, sumpskog, kalkbarrskog och hällmark. Ett av reservatets huvudsyften är att skydda rikkärret och dess flora.

Även Mårdsjön är speciell med gott om kransalger. Sjön är också fisktom vilket är mycket ovanligt för sjöar i Stockholms län. Frånvaron av fisk har i sin tur gett upphov till en ovanligt artrik fauna i övrigt med exempelvis 17 kända trollsländearter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Mårdsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta för längre tid än två dygn i följd
  5. elda annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 24 hektar

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110253 Mårdsjön

Hitta hit

Mårdsjöns naturreservat ligger cirka 1,5 mil nordväst om Norrtälje på sjön Erkens sydsida.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm