Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hälsingholmarna

Hälsingholmarnas naturreservat i Stockholms län. Foto: Björn Sundberg.

Goda natthamnsmöjligheter finns inom reservatet i fladen vid Långskaten. I övrigt är området attraktivt för dagsutflykter med rika möjligheter till bad och friluftsliv.

Obebyggt och fågelliv

Reservatet är helt obebyggt och består av vackra större och mindre holmar och skär. De större är tallskogsbevuxna och de mindre utgör kala skär med rikt fågelliv.

Vacker natur

Ändamålet med reservatet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område samt att bibehålla ett vackert och representativt avsnitt av mellanskärgårdens natur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
  4. medföra hund som inte är kopplad
  5. förankra båt längre tid än två dygn i följd vid samma plats
  6. tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats
  7. göra upp eld
  8. på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare eller liknande
  9. sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 544 hektar varav land 36 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat 

Hitta hit

Hälsingholmarnas naturreservat omfattar en ögrupp om cirka 25 holmar och skär. Hit kommer du lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss