Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Hälsingholmarna

Hälsingholmarnas naturreservat i Stockholms län. Foto: Björn Sundberg.

Goda natthamnsmöjligheter finns inom reservatet i fladen vid Långskaten. I övrigt är området attraktivt för dagsutflykter med rika möjligheter till bad och friluftsliv.

Obebyggt och fågelliv

Reservatet är helt obebyggt och består av vackra större och mindre holmar och skär. De större är tallskogsbevuxna och de mindre utgör kala skär med rikt fågelliv.

Vacker natur

Ändamålet med reservatet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område samt att bibehålla ett vackert och representativt avsnitt av mellanskärgårdens natur.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet genom att t.ex. klättra i boträd eller fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
  4. medföra hund som inte är kopplad
  5. förankra båt längre tid än två dygn i följd vid samma plats
  6. tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats
  7. göra upp eld
  8. på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare eller liknande
  9. sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt.

Serviceinformation

  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 544 hekatar varav land 36 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat