Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vackstaskogen

Blandskog i tidiga höstfärger speglar sig i en stilla sjö. Vackstaskogens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Vackstaskogens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Vackstaskogens naturreservat är ett skogsområde som är rikt på lövträd. Framför allt finns det gott om gammal asp som har stor betydelse för ovanliga växter, svampar och insekter.

Aspticka, aspfjädermossa och lunglav

Detta variationsrika naturreservat ligger mitt emellan Långsjön och Vällingen. I reservatet finns olika typer av skog, från barrskog till ädellövskog med ek, lind och ask. Det finns också gott om gammal asp som har höga naturvärden. På aspen kan man till exempel hitta de ovanliga arterna stor aspticka, aspfjädermossa och lunglav.

Militärområde med vattensalamander

Reservatet ingick tidigare i det gamla militära övningsområdet Almnäs. Rester från den tiden är bland annat den gamla branddammen som numera är hem åt den fridlysta större vattensalamandern och andra vattenlevande djur och växter.

Bäver och gnagspår

Även en del av Långsjön, den så kallade Vackstaviken, ingår i reservatet. Längs Vackstaviken kan man se bäverns framfart i form av fällda träd och gnagspår.

Det finns flera grusvägar och mindre stigar att promenera på i området. Grusvägarna har ibland vägbom, men är lättgångna med hårt underlag och utan nämnvärd lutning. Du kan nå Långsjöns strand via en av dessa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Vackstaskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  • tälta mer än två dygn
  • elda annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 27,8 hektar, varav vatten 4,7 hektar

Karaktär: lövskog, ädellövskog och sjö

Kommun: Södertälje och Nykvarn

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Vackstaskogens naturreservat ligger på gränsen mellan Nykvarn och Södertälje kommuner, mitt emellan Långsjön och Vällingen.

Vackstaskogen kommer man lätt till via väg 516 som passerar cirka 100 meter söder om reservatet. Det finns flera grusvägar och mindre stigar att promenera på i området.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss