Östra Järvafältet

Östra Järvafältets naturreservat i Stockholms län.

Östra Järvafältets naturreservat bjuder bland annat på fornborg, raststugor, kaféer och eldplatser. Här finns massor att uppleva och upptäcka.

Löv, barr, åker och sjöar

Östra Järvafältets naturreservat utgörs av Sollentuna kommuns del av Järvafältet. Området har en mycket varierande och attraktiv natur med ett småskaligt odlingslandskap med åkrar och betesmarker som växlar med lövskogar, barrskogar, våtmarker och sjöar.

Cyklar, rid och promenera

Järvafältets närhet till tätbebyggda bostadsområden i Sollentuna, Järfälla och nordvästra Stockholm gör det välbesökt som strövområde. Ett rikt förgrenat nät av stigar, gång-cykelvägar och ridstigar genomkorsar reservatet.

Bög och Väsby under järnåldern

Odlingslandskapet har lång historia i området. Gårdarna Bög och Väsby bör ha etablerats under yngre järnålder. Inom reservatet finns flera fasta fornlämningar som järnåldersgravfält och fornborgar. Kommunen driver en naturskola vid Väsby gård. Reservatet gränsar till naturreservaten Västra Järvafältet och Molnsättra.

Besök Östra Järvafältets naturreservat

 • Huvudentrén är Bögs gård. Vid Fäboda gård finns en parkering. Från norr kan man åka in vid Överby och sedan till en parkeringsplats strax väster om Mulltorp
 • Markerade leder löper genom området
 • Eldning på anvisad plats
 • Raststugor finns vid Bögs gård och Väsby gård.
 • Gårdarna Bög och Väsby, naturstigar med information, Floras trädgård, fornborg
 • Kaféer finns vid Bögs gård och Väsby gård.
 • Busstationer närmast reservatet är vid skolan Runan i Viby samt utmed Stäketvägen.
 • Med pendeltåg är närmaste station Häggvik. Därifrån är det tio minuter till reservatet. Med tunnelbana kan man från Akalla ta sig in vid Hägerstalund.
 • Vid Pommernvägen leder en gång- och cykelväg in i reservatet. Cykelkarta finns att hämta i Turebergshusets reception.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Östra Järvafältets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 4. tälta under längre tid än två dygn
 5. rida annat än på anvisade leder och områden
 6. elda annat än på anvisade och iordninggjorda platser
 7. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 8. parkera annat än på anvisade platser
 9. framföra motordriven farkost på Översjön och Ravalen
 10. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 11. anordna snitslade spår eller anordna tävlingar med fler deltagare än 100.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1979

Storlek: 1 016 hektar varav land 985 hektar

Karaktär: blandskog, odlingslandskap, sjö och kulturmiljö

Kommun: Sollentuna

Markägare: Sollentuna kommun och staten

Förvaltare: Sollentuna kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Med pendeltåg är närmaste station Häggvik. Därifrån är det tio minuter till reservatet. Med tunnelbana kan man från Akalla ta sig in vid Hägerstalund.

Busstationer närmast reservatet är vid skolan Runan i Viby samt utmed Stäketvägen.

Huvudentrén är Bögs gård. Vid Fäboda gård finns en parkering. Från norr kan man åka in vid Överby och sedan till en parkeringsplats strax väster om Mulltorp.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss