Vinterskogen

Vinterskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Vinterskogens naturreservat är ett kommunalt reservat med skog och de tre sjöarna Brosjön, Mellansjön och Övrasjön. Här kan man bada och plocka bär.

Nissöga och kransalgen dvärgsilke

Området har mycket höga natur- och upplevelsevärden och är ett av Botkyrka kommuns mest välbesökta tätortsnära rekreationsområden. I sjöarna finns den sällsynta fisken nissöga samt en värdefull bottenvegetation med den rödlistade kransalgen dvärgslinke (VU).

Citronfläckad kärrtrollslända

Tillsammans med förekomsten av citronfläckad kärrtrollslända är dessa arter grunden till att sjöarna och den närmast omgivande skogen har utsetts till Natura 2000-område.

Skogen är av omväxlande ålder och struktur och hyser en rik svamp- och mossflora med många signalarter och rödlistade arter. Värdekärnorna är spridda i reservatet med en särskilt hög koncentration i områdets nordvästra del och längsmed och söder om sjöarna.

Lättpromenerade stigar och motionsspår

Flera skogstyper återfinns till exempel hällmarksskog, blandbarrskog, lövsumpskog och sandbarrskog. Värdekärnorna är mestadels av naturskogskaraktär med en stor andel mycket gamla träd, brandspår, delvis murkna träd, torrträd och grova lågor.

Öster om Övrasjön indikerar svampfloran förekomst av kalk i marken. Upplevelse- och rekreationsvärdena är till stor del knutna till den kuperade och omväxlande skogen med de många lättpromenerade stigarna och motionsspåren. Sörmlandsleden passerar genom reservatet.

Bad och bärplockning

Sjöarna ger ytterligare variation till området. Brosjöområdet är också uppskattat av svamp- och bärplockare. Vid Brosjön ligger en kommunal badplats med badbryggor. Många föreningar och skolor använder området för sin verksamhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda s naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 255 varav 14 hektar vatten

Karaktär: sjö, barrskog, blandskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: Botkyrka kommun

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-omårde Brosjön SE0110115

Hitta hit

Reservatet ligger mellan Uttran och Vårsta söder om Stockholm.

Kommunalt: Ta buss 716, 717, 727 eller 729 från Tumba station. Kliv av vid hållplats Bergudden, före Vårsta. Fortsätt några 100 meter i bussens riktning, så kommer du till grusvägen in mot naturreservatet.

Med bil: Väg 226 mot Vårsta och Nynäshamn, följ skylt ”naturreservat” just innan Vårsta centrum in på en liten grusväg som leder till parkeringen vid Brosjöbadet.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss